Neurolideratge

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

0

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: pendent de programació

PENDENT DE PROGRAMACIÓ

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Neurolideratge a Girona


Identificar dominàncies cerebrals als equips de treball i millores en les habilitats toves a través de la neurociència

Documentació necessària per realitzar la inscripció:


– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

– Títol de Graduat en ESO o equivalent, CP nivell 1, CP nivell 2, FP bàsic, FP Grau mitjà, prova accés a CFGM, prova accés universitat)

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Neurolideratge a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Neurolideratge

Mòdul 1. Introducció al neurolideratge (15 hores)
• Identificació en el neurolideratge
     ◦ Objectius i competències del neurolideratge
     ◦ El cervell: Característiques i funcionament
     ◦ Estructura del cervell
     ◦ El cervell triú
     ◦ Les neurones mirall
• Anàlisi de l'autoconsciència, autoregulació i transformació
     ◦ Models de dominància cerebrals
     ◦ Introducció a la PNL (Programació Neurolingüística)
     ◦ Impulsors de personalitat
     ◦ Intel·ligència Emocional
• Diferenciació en la comunicació
     ◦ Tipus de comunicació
     ◦ Comunicació a les organitzacions
     ◦ Competències comunicatives del líder
     ◦ Comunicació assertiva

Mòdul 2. El líder del segle XXI (15 hores)
• Identificació del bon líder
     ◦ Definició de lideratge
     ◦ L'Autolideratge
     ◦ Tipus de lideratge
     ◦ Factors i teories motivacionals
     ◦ Model SCARF
• Gestió del canvi
     ◦ La resistència al canvi segons la neurociència
     ◦ Models i corbes del canvi
• Demostració en la presa de decisions
     ◦ Passos de la presa de decisions
     ◦ Creativitat en la presa de decisions
     ◦ Els 4 passos de Graham Wallas
     ◦ Model CREATES
     ◦ Tècniques per desenvolupar la creativitat
• Gestió de conflictes
     ◦ El conflicte des de la neurociència
     ◦ Tipus i fases del conflicte
     ◦ L'instrument de Thomas Kilmann (TKI)
     ◦ La CNV (Comunicació No Violenta) com a resolució de conflictes

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.