Formació "in company"

EGE proposa solucions específiques i formació “in company” per empreses personalitzada.

A EGE, amb la nostra experiència i coneixement del sector, estem especialitzats en la formació per empreses. Desenvolupem accions formatives (jornades, tallers, cursos…) adequades a les necessitats reals de l’empresa i per què a través de la formació dels seus treballadors i directius l’empresa sigui més competitiva i aconsegueixi els seus objectius. Gràcies a aquest tipus de formació, l’empresa pot preparar als seus col·laboradors en àrees concretes amb un programa específic per la seva empresa, i en l’horari i lloc que més convinguin.

Bonificacions per a treballadors en règim general de la Seguretat Social

Totes les empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social tenen un crèdit que poden destinar a la formació dels seus treballadors. Aquest crèdit dependrà de la plantilla mitjana que hagi tingut l’empresa durant l’any anterior (com a mínim 420 €). Aquests crèdits estan gestionats per FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

EGE és entitat organitzadora de FUNDAE per gestionar bonificacions i realitzem aquesta gestió de forma totalment gratuita.

Per poder fer aquesta tramitació de la formació bonificada l’empresa ha de signar el contracte d’encàrrec, on s’aporten les dades de l’empresa, i també la fitxa d’inscripció dels treballadors/es que fan el curs.

A EGE ens encarreguem de fer tots els tràmits: donar d’alta el curs a l’aplicatiu FUNDAE, preparar la documentació, introduir les dades dels participants i dels costos i notificar la finalització del curs. Un cop finalitzat i tancat el curs i realitzat el pagament de la factura corresponent, enviem la documentació de bonificació a l’empresa per tal que es descompti l’import a bonificar en el TC1 de la Seguretat Social.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o bé trucant-nos al 972 40 13 00.

 

Àrees de formació

Producció

Riscos Laborals i Qualitat

Gestió de magatzems

Higiene alimentària

Qualitat

Norma ISO 9001.2015

Prevenció de riscos laborals

• Conductor de carretons elevadors

Logística

Comercial i Marketing

Atenció al client

Tècniques de venda

Comerç internacional

Posicionament web: SEO / SEM

Xarxes socials

Idiomes per negocis

Anglès

Francès

 

Informàtica

Excel

Access

Powerpoint

Autocad

Administració i finances

Comptabilitat

Anàlisi de balanços

Management i habilitats directives

Gestió d'equips de treball

Motivació d'equips

Habilitats directives

Lideratge

Mindfulness

Avantatges competitius

 • Experiència i coneixement del sector àmpliament constatada.
 • Exclusivitat i adaptació a les necessitats reals de l'empresa.
 • Formació pràctica i operativa que garanteix la transferència de la formació al lloc de treball.
 • Solucions problemàtiques específiques de l'empresa.
 • Flexibilitat en dates.
 • Horaris i llocs.
 • Atenció personalitzada en el desenvolupament dels seus projectes i disseny del programa.
 • Màxima confidencialitat.

Metodologia

 • Anàlisi de necessitats de formació.
 • Disseny i adaptació del programa. Definició de continguts i estructura.
 • Presentació de la proposta. Redefinició si cal.
 • Execució del programa. Impartició i seguiment si cal.
 • Plans d'acció individualitzada.
 • Retorn de la informació dels resultats de l'avaluació final a l'empresa, si s'escau.