Política de qualitat

L'EGE vol donar plena satisfacció als requeriments dels seus clients mitjançant cursos de formació i uns serveis de qualitat que siguin adequats i aplicables.

L'EGE és i serà un marc adient per la realització personal i la satisfacció dels seus col·laboradors, i especialment els professors i professores que treballen a l'EGE.

L'EGE sotmet els seus cursos i serveis a una revisió constant, tant pel que fa a continguts, infraestructura, recursos i mitjans, per tal de mantenir una clara diferenciació respecte dels seus competidors i millorar continuadament la qualitat dels seus productes.

L'EGE, en els seus programes, es compromet a trobar l'equilibri entre qualitat del producte, qualitat del servei i qualitat del requeriment.

L'EGE es proposa mantenir una imatge i una reputació alta basant-se en la qualitat del seu servei.

L'EGE es compromet a complir els compromisos legals i complementaris aplicables que l'afecten.

L'EGE es compromet a millorar continuadament l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat per assegurar la conformitat del servei.