Instagram per al teu negoci (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
15 hores
100% subvencionat

0
imatge del curs online de comptabilitat bàsica

Informació


Modalitat: online

Durada: 15 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 15/07/2024

Data fi: 26/07/2024


Plataforma online accés 24 h

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Instagram per al teu negoci (online)


Definir estratègies i tàctiques de màrqueting de marca/empresa a Instagram per aconseguir els teus objectius

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

– Títol de Graduat en ESO o equivalent, CP nivell 1, CP nivell 2, FP bàsic, FP Grau mitjà, prova accés a CFGM, prova accés universitat

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Instagram per al teu negoci (online) dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Instagram per al teu negoci (online)

Mòdul 1. Introducció a Instagram (3 hores)
• Descripció de les funcionalitats d'Instagram
     ◦ Què busquen els usuaris
     ◦ Què busquen les empreses
     ◦ Algoritme d'Instagram

Mòdul 2. Continguts (7 hores)
• Definició del Content Màrqueting
     ◦ Finalitat del contingut
     ◦ Formats, imatge, vídeo
     ◦ Edició no professional
     ◦ Filtres
     ◦ Hashtags
     ◦ Stories
     ◦ IGTV (Instagram TV) i Reels
     ◦ Instagram Live
     ◦ Botiga a Instagram
     ◦ APPs
     ◦ Creator Studio
     ◦ Calendari de continguts

Mòdul 3. Instagram com a eina de màrqueting (5 hores)
• Aplicació del màrqueting a Instagram
     ◦ MDs (missatges directes), networking i xarxa
     ◦ Comunitat i gestió
     ◦ Influencers, col·laboradors
     ◦ Sortejos, premis i bases legals
     ◦ Paid Media a Instagram
     ◦ Seguiment de resultats i correcció
     ◦ Novetats Instagram

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.