TikTok per a empreses

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
12 hores
100% subvencionat

0

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 12 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: pendent de programació - 2025

PENDENT DE PROGRAMACIÓ

Objectius del curs TikTok per a empreses a Girona


Identificar les característiques generals de TikTok i les millors estratègies publicitàries des de la perspectiva de negoci empresarial.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:


– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs TikTok per a empreses a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs TikTok per a empreses

Mòdul 1: TikTok per a empreses (12 hores)
• Identificació del Tik tok com a xarxa social
     Concepte de Tik tok
     Visió actual i ús del Tik tok: com navegar-hi i localitzar tiktokers i continguts
     Coneixement de l'algoritme de Tik tok
     Exemples i aplicacions pràctiques per a contingut viral
• Descripció dels principis bàsics de Tik Tok com a eina de màrqueting
     Principis de la publicitat a Tik tok.
• Especificació dels continguts de la eina i usos.
     Definició de les dinàmiques de comunicació i tonalitat
     Procés de planificació estratègica per tenir visibilitat
     Identificació de l’editor de vídeos i consells


Preinscripció