Gestió de les xarxes socials a l'empresa (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
50 hores
100% subvencionat

imatge representativa del curs online de community manager

Informació


Modalitat: online

Durada: 50 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria


Plataforma online accés 24 h


PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Gestió de les xarxes socials a l'empresa (online)


– Portar a terme millores digitals en el desenvolupament de l'activitat professional.
– Dominar els principis del màrqueting online i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals online existents.
– Aprendre a utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.
– Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
– Dominar les tècniques per a la generació de reputació online positiva sobre una empresa, producte o servei.
– Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials.
– Fomentar l’autoaprenentatge, ja que les eines que s’utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se actualitzat.
– Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l’alumnat: competència comunicativa
lingüística i audiovisual, tractament de la informació i competència digital, competència d’aprendre a aprendre, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món online i competència social.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a


Curs Gestió de les xarxes socials a l'empresa (online) dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia


Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació


Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat


Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Gestió de les xarxes socials a l'empresa (online)

1. Introducció
1.1. Què és la Web 2.0? De la Web 1.0 a la Web 2.0
    1.1.1. Introducció
    1.1.2. Característiques de la Web 1.0
    1.1.3. La Web 2.0
    1.1.4. El terme Web 2.0 segons Tim O'Reilly
    1.1.5. El manifest Cluetrain
1.2. L'impacte en els models de comunicació. L'era de la conversa digital
    1.2.1. Introducció
    1.2.2. Què és la comunicació?
1.3. Comunitats virtuals. Definició, característiques i fonaments
    1.3.1. Introducció
    1.3.2. Objectius
    1.3.3. Tipus de comunitats virtuals
    1.3.4. Quins beneficis aporta una comunitat virtual?
1.4. Les xarxes socials com a nou mitjà. Definició i característiques. Diferències entre comunitat virtual i xarxa social
    1.4.1. Què és una xarxa social?
    1.4.2. La teoria dels Sis graus de separació
    1.4.3. Estadístiques i us de les xarxes socials
1.5. Perfils professionals de la Web 2.0

2. El nou màrqueting digital
2.1. Conceptes bàsics sobre el màrqueting digital
    2.1.1. Introducció
    2.1.2. El màrqueting tradicional
    2.1.3. Principis del nou màrqueting
2.2. El nou valor de marca i el seu posicionament
    2.2 1. Definició
    2.2.2. Aspectes vinculats
    2.2.3. L'enfocament fonamental
2.3. Principis del màrqueting relacional
    2.3.1. Introducció
    2.3.2. Customer RelationShip Management - CRM
    2.3.3. Influències sobre el màrqueting relacional i les solucions CRM
2.4. Màrqueting viral: comunicació, participació, viralitat
    2.4.1. Introducció
    2.4.2. Claus del seu èxit
2.5. L'estratègia: el màrqueting social dins del màrqueting mix
    2.5.1. Definició
    2.5.2. Consultoria en xarxa
2.6. Últimes tendències del màrqueting digital
2.7. L'auge de l'inbound màrqueting
    2.7.1. Introducció
    2.7.2. Les 4 fases de l'inbound màrqueting
    2.7.3. El paper de les xarxes socials en l'inbound màrqueting

3. Els continguts digitals 2.0
3.1. Internet com a canal de comunicació
    3.1.1. Què és la comunicació?
    3.1.2. El cas d'Internet
    3.1.3. Característiques pròpies d'Internet
3.2. La lectura a Internet
3.3. La redacció en entorns digitals
    3.3.1. Contextualització
    3.3.2. Des del punt de vista narratiu
    3.3.3. Des del punt de vista formal
    3.3.4. Generació óptima de continguts
    3.3.5. Alguns consells
    3.3.6. Cóm aconseguir visites en 7 passes
    3.3.7. Aspectes a tenir en compte
3.4. El contingut audiovisual
3.5. El fenòmen de la blogosfera. El blog corporatiu
    3.5.1. Introducció
    3.5.2. Les raons de l'èxit
    3.5.3. Tipus de blog
    3.5.4. Què és un blog?
    3.5.5. El blog corporatiu
    3.5.6. Plataformes de blogs
          3.5.6.1. WordPress
          3.5.6.2. Blogger
          3.5.6.3. Tumblr
          3.5.6.4. Altres plataformes de blogs
    3.5.7. Tendències actuals de la blogosfera

4. Les xarxes socials
4.1. Classificació de les xarxes socials
    4.1.1. Introducció
    4.1.2. Tipus de xarxes socials
4.2. Facebook
    4.2.1. Perfil personal, perfil d'empresa i grups
    4.2.2. Us actual de Facebook
    4.2.3. Campanyes d'anuncis patrocinats
4.3. Twitter
    4.3.1. Característiques generals d'us
    4.3.2. Us actual de Twitter
4.4. YouTube
4.5. LinkedIn
4.6. Instagram
    4.6.1. Característiques generals
    4.6.2. Us actual d'Instagram
4.7. Pinterest
4.8. WhatsApp
4.9. Botons socials i agregadors de notícies
4.10. Les xarxes socials com a mitjà publicitari
4.11. Cóm aconseguir seguidors?
4.12. Casos d'èxit

5. Community Manager com a perfil professional
5.1. Community Management: funcions i perfils professionals
    5.1.1. Introducció
    5.1.2. Funcions
    5.1.3. Perfil professional
5.2. La creació de comunitats virtuals
5.3. Creació i gestió de continguts 2.0. La cerca de fonts d'informació
    5.3.1. Introducció
    5.3.2. Contingut i mètode
    5.3.3. Cóm redactar els continguts
    5.3.4. Les fonts d'informació
    5.3.5. Algunes consideracions sobre la cita de les fonts
    5.3.6. Cerca d'informació i informació fiable
5.4. La moderació en una comunitat 2.0. Els conflictes en les xarxes socials
    5.4.1. Introducció
    5.4.2. Consells específics
    5.4.3. Netiqueta en els fòrums
5.5. La planificació de la comunicació. Objectius i accions de comunicació
    5.5.1. Planificació prèvia
    5.5.2. Què
    5.5.3. Perquè
    5.5.4. Cóm
    5.5.5. Qui
    5.5.6. On
    5.5.7. Quan
    5.5.8. Conclusions
5.6. Gestió de xarxes socials: Hootsuite, TweetDeck
5.7. El Community Manager
    5.7.1. Introducció
    5.7.2. El dia a dia
    5.7.3. Contingut estratègic

6. Analítica i mesurament
6.1. Què és l'analítica web?
    6.1.1. Introducció
    6.1.2. La irrupció del Social Media
    6.1.3. Mètriques fonamentals i altres paràmetres
    6.1.4. Mesurament de resultats qualitatius
    6.1.5. Del ROI al ROR
6.2. Glossari de termes
6.3. Introducció a Google Analytics
    6.3.1. Cóm utilitzar-lo?
    6.3.2. Principals funcionalitats
    6.3.3. Detalls d'us
    6.3.4. Detall de les seves funcions
6.4. L'analítica en xarxes socials
    6.4.1. Introducció
    6.4.2. Mètriques per monitoritzar l'activitat
    6.4.3. Les estadístiques de Facebook
    6.4.4. Les estadístiques de Twitter

Preinscripció