Gestió del comerç exterior

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
40 hores
100% subvencionat

Imatge del curs presencial de comerç exterior a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaPROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Gestió del comerç exterior a Girona

Analitzar el marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional, així com identificar les principals condicions i processos relacionats amb la compravenda internacional.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Gestió del comerç exterior a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Gestió del comerç exterior 

Mòdul 1. Marc econòmic, polític i jurídic

• Descripció del marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional.
     ◦ Distinció de comerç interior, exterior i internacional.
     ◦ Sector exterior espanyol.
     ◦ Balança de pagaments i altres magnituds.
     ◦ Organismes internacionals.
     ◦ Integració econòmica regional.
     ◦ Principals blocs econòmics.
     ◦ Unió Europea.
• Identificació dels principals obstacles a la gestió del comerç exterior.
     ◦ Despatxos duaners.
     ◦ Règims duaners a la Unió Europea.
     ◦ Barreres aranzelàries.
     ◦ Barreres no aranzelàries.
     ◦ Mesures de defensa comercial.

Mòdul 2. Fonts d'informació

• Descripció de les fonts informació del comerç internacional.
     ◦ Canals i fonts d’informació.
     ◦ Cercadors i bases de dades on-line.
     ◦ Gestió de la informació.
• Identificació de les capacitats de l’empresa.
     ◦ Localització i cerca de clients/proveïdors internacionals.
     ◦ Classificació de clients i proveïdors.
     ◦ Tipus de fitxers de clients/proveïdors.
     ◦ Confecció de fitxes i bases de dades de clients/proveïdors.
     ◦ Control de clients/proveïdors internacionals.
     ◦ Creació de sistema d'alertes de nous clients/proveïdors.
     ◦ Reclamacions a les operacions internacionals.

Mòdul 3. Compravenda internacional

• Classificació de les operacions de compravenda internacional.
     ◦ Clàusules generals del contracte de compravenda internacional.
     ◦ Condicions de lliurament al comerç internacional.
     ◦ Interpretació pràctica de cada Incoterm.
• Descripció del procés comercial a les operacions de compravenda internacional.
     ◦ Oferta internacional.
     ◦ Elements de la tarifa de preus.
     ◦ Presentació de la tarifa.

Mòdul 4. Gestió de comandes i facturació

• Descripció dels processos de gestió de comandes i facturació.
     ◦ Ordre de comanda.
     ◦ Preparació de la comanda.
     ◦ Llista de contingut.
     ◦ Factura proforma.
     ◦ Factura comercial.

Preinscripció