Unitat formativa: aplicacions informàtiques d’administració de Recursos Humans (Consorci)