Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió admva. per a auditoria (SOC)