Xarxes socials

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

Curs de Xarxes socials a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

curs de xarxes socials a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: SubvencionatCurs no disponible convocatòria 2022

Objectius del curs de Xarxes socials a Girona

– Conèixer la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l’actualitat
– Comprendre la tipologia de xarxes socials
– Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs de Xarxes socials a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Xarxes socials a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Xarxes socials a Girona

1. Història de les xarxes socials, evolució i situació actual

2. Tipologia de xarxes socials
2.1 Planificar estratègia a les xarxes socials
2.2 Estratègia a Facebook
2.3 Estratègia a Twitter
2.4 Estratègia a Linkedin
2.5 Estratègia a Google+
2.6 Estratègia a Pinterest
2.7 Estratègia a Instagram
2.8 Anàlisis a les xarxes socials

3. Compartir coneixements i continguts a la xarxa
3.1 Com gestionar els continguts a cada xarxa

4. Seguretat i imatge a les xarxes socials

Preinscripció