Word 365 intermedi (online)

25 hores
Preu: 106 €

Curs de word 365. Online.

Informació


Modalitat: Online

Durada: 25 hores

Preu: 106 €

Plataforma online accés 24 h


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Word 365 intermedi online

Curs per conèixer i aprendre a utilitzar el processador de textos Word, pertanyent a la suite ofimàtica Office 365. S’estudien algunes funcions, com: format de paràgraf i de pàgina; encapçalaments i peus de pàgina, llistes, columnes, imatges, impressió, etc.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis

Aquest curs Word 365 intermedi online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs Word 365 intermedi online amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa del curs Word 365 intermedi online

Introducció i objectius del nivell intermedi
1. Introducció
2. Objectius

Format de paràgraf (I)
1. Alineació del text
2. La barra de regla
3. Sagnar el text
4. Utilitzar les tabulacions
5. Caràcters no imprimibles

Format de paràgraf (II)
1. Espai entre les lletres
2. Interlineat i espaiat
3. Afegir vores i ombrejats
4. Lletra capital

Format de pàgina (I)
1. Alineació vertical del text
2. Salts de pàgina
3. Vora de pàgina

Format de pàgina (II)
1. Mantenir el text junt
2. Numerar línies
3. Numerar pàgines
4. Dividir en seccions

Encapçalaments, notes i peus
1. Encapçalaments i peus
2. Afegir diversos encapçalaments
3. Notes al peu de pàgina
4. Editar notes al peu
5. Notes al final

Llistes i columnes
1. Llistes automàtiques
2. Crear llistes
3. Text en columnes
4. Ajustar l'amplada

Imatges en el document
1. Afegir imatges
2. Ajustar la imatge
3. Aplicar estils
4. Fons i marques d'aigua

Dibuixar en el document
1. Quadres de text
2. Connexió entre quadres
3. Objectes de dibuix
4. Formes i llapis digital

Estils i temes
1. Crear un estil
2. Modificar estils
3. Autoformat
4. Temes

Impressió de documents
1. Preparar el paper
2. Ajustar els marges
3. Vista preliminar
4. Imprimir el document

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.