Tècniques d'edició

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
50 hores
100% subvencionat

Curs de Tècniques d'edició a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

imatge representativa del curs presencial de tècniques d'edicó. Presencial a girona i subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 50 hores

Preu: SubvencionatCurs no disponible convocatòria 2022

Objectiu del curs de Tècniques d'edició a Girona

Capacitar per a la realització de tasques relacionades amb l’edició i la gestió de continguts digitals

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs de Tècniques d'edició a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Tècniques d'edició a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Tècniques d'edició a Girona

1. Planificació i gestió de continguts digitals
1.1. Introducció a l’entorn digital
– Paràmetres i funcionament de les fotografies digitals
– Paràmetres i funcionament del vídeo digital
– Paràmetres i funcionament de l’àudio digital
1.2. Equipaments per a la producció de continguts digitals
– Gravadors de vídeo
– Gravadores d’àudio
1.3. Suports d’emmagatzematge
– Per gravar: targetes SD, CF, SSD
– Per arxivar: discs durs, RAID, NAS, SAN

2. Aplicacions i eines
2.1. Edició d’imatges vectorials amb programes de grafisme vectorial
– Crear grafismes vectorials
– Importar grafismes vectorials
– Exportar grafismes vectorials
2.2. Retoc de fotografies amb programes editors de mapes de bits
– Importar fotografies
– Retocar color i lluminositat
– Reescalar fotografies
– Exportar fotografies
2.3. Edició de sons i músiques amb programes de tractament de so
– Importar sons i músiques
– Retallar sons i músiques
– Equalitzar sons i músiques
– Exportar sons i músiques
2.4. Edició d’imatges en moviment amb programes editors de vídeo
– Importar vídeos
– Retallar vídeos
– Retocar color i lluminositat
– Exportar vídeos
2.5. Crear efectes amb programes d’efectes especials
– Importar vídeos
– Aplicar efectes predissenyats
– Exportar vídeos

3. Organització de continguts digitals
3.1. Conversió de formats amb programes de codificació de vídeo
3.2. Arxiu amb programes de gestió de continguts digitals

4. Usabilitat i accessibilitat als continguts
4.1. Obtenció de continguts digitals
4.2. Difusió de continguts digitals
4.3. Enviament de màsters a clients