Suport vital bàsic + desfibrilador (SVB+DEA)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
6 hores
100% subvencionat

Curs de Suport vital bàsic + desfibrilador (SVB+DEA) a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

Curs de suport vital bàsic i desfibrilador. presencial y subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 6 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Horari: pendent de concretar

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs de Suport vital bàsic + desfibrilador (SVB+DEA) a Girona

• Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
• Posar en marxa el sistema d’emergències.
• Adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessaris per al tractament de l’ACR, assolint la realització de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de la guia d’utilització.
• Aprendre la posició lateral de seguretat (PLS).
• Aprendre a actuar davant d’una obstrucció de la via aèria (OVRA).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs de Suport vital bàsic + desfibrilador (SVB+DEA) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Suport vital bàsic + desfibrilador (SVB+DEA) a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Suport vital bàsic + desfibrilador (SVB+DEA) a Girona

1 . Seguretat del material. Protectors.
2. Valorar resposta i si respira amb normalitat
3. Aconseguir ajuda al 112.
4. Efectuar 30 compressions toràciques.
5. Efectuar 2 ventilacions.
6. Posar en funcionament el DEA i seguir les instruccions.
7. Posició lateral de seguretat i IVRA.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.