Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
6 hores
100% subvencionat

curs de seguretat alimentària manipulació i control d'aliment a girona

Informació

Modalitat: Online

Durada: 6 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: properament
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments online 

- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
- Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.
- Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments online dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments online 

1. Contaminació microbiana dels aliments
1.1. Vies de accés
1.2. Factors facilitadors

2. Higiene del manipulador
2.1. Higiene corporal
2.2. Hàbits higiènics

3. Higiene del local
3.1. Pla de neteja
3.2. Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris
3.3. Control de plagues

4. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
4.1. Temperatura i temps en els procediments culinaris
4.2. Contaminació creuada
4.3. Abastament d'aigua
4.4. Emmagatzematge d'aliments
4.5. Residus
4.6. Transport i distribució d'aliments
4.7. Bones pràctiques laborals

5. Preparació culinària dels aliments
5.1. Verdures i fruites
5.2. Aliments congelats
5.3. Conserves i semiconserves
5.4. Aliments sensibles
5.5. Pastisseria

6. Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

7. Marc normatiu higiènicosanitari

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.