Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
6 hores
100% subvencionat

curs de seguretat alimentària manipulació i control d'aliment a girona

Informació


Modalitat: Online

Durada: 6 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria


Plataforma online accés 24 h

PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (online)


Situar la normativa relativa a la manipulació d'aliments i explicar la importància de la reglamentació esmentada.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (online) dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (online) 

Unitat didàctica 1: Nutrició i salut
1.1. Definicions bàsiques
1.2. Els nutrients i l'energia
1.3. El metabolisme
1.4. L'alimentació
1.5. L’equilibri nutricional
1.6. La roda i la piràmide alimentària

Unitat didàctica 2: Principis i requisits generals de la legislació alimentària
2.1. El llibre blanc sobre la Seguretat alimentària de la Unió Europea
2.2. Principis generals de la legislació alimentària
2.3. La legislació

Unitat didàctica 3: Seguretat alimentària i nutrició
1.1. Aspectes més destacats
1.2. Registres
1.3. Estratègia de la nutrició, activitat física i prevenció de l'obesitat
1.4. Observatori de la nutrició, activitat física i prevenció de l'obesitat
1.5. Pla nacional de control oficial de la cadena alimentària
1.6. Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals
1.7. El sistema d'informació de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i nutrició
1.8. Lleres de suport i cooperació científica tècnica
1.9. Xarxes de laboratoris de seguretat alimentària

Unitat didàctica 4: Manipulació d'aliments
4.1. Manipulació d'aliments
4.2. Consum d'aliments manipulats erròniament
4.3. Alteració i contaminació dels aliments
4.4. Factors que afavoreixen el creixement bacterià
4.5. Fonts de contaminació dels aliments
4.6. Malalties transmeses pels aliments
4.7. Mètodes de conservació dels aliments
4.8. La higiene com a mesura preventiva
4.9. Neteja i desinfecció: concepte i diferencia
4.10. Materials en contacte amb els aliments
4.11. Control de plagues
4.12. Informació i etiquetatge dels aliments
4.13. Manipulació de residus
4.14. Responsabilitat i autocontrol
4.15. Legislació relacionada

 

Preinscripció