Primers Auxilis (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

Curs presencial i subvencionat de primers auxilis

Informació

Modalitat: Online

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Plataforma onlineEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Primers auxilis online 

– Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).
– Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.
– Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.
– Saber realitzar un adequat control de situacions d’hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d’hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s’han d’aplicar

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Primers auxilis online dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs Primers Auxilis online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Primers auxilis online amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Primers auxilis online 

Unitat 1. Conceptes bàsics
1. Introducció.
2. Conceptes.
3. Objectius dels primers auxilis.
4. Normes bàsiques.
5. El model P.A.S.
6. El decàleg dels primers auxilis.
7. La cadena d’auxili.

Unitat 2. Exploració de la víctima
1. Introducció.
2 Exploració primària.
3. Exploració secundària.
4. Les diferents posicions en les emergències.
5. Alteracions de la consciència.

Unitat 3. El suport vital bàsic
1. Introducció.
2. L’aturada respiratòria.
3. El suport respiratori.
4. El massatge cardíac.
5. Aturada cardiorespiratòria i mort.

Unitat 4. Anatomia bàsica
1. Introducció.
2. El sistema ossi.
3. El sistema muscular.
4. El sistema digestiu.
5. El sistema circulatori.
6. El sistema respiratori.
7. El sistema nerviós.

Unitat 5. Hemorràgies
1. Definició.
2. Tipus d’hemorràgies.
3. Gravetat de les hemorràgies.
4. Actuació davant els diferents tipus d’hemorràgies.
5. El shock.
6. Actuació davant un shock.

Unitat 6. Ferides
1. Les ferides i la seva classificació.
2. Actuacions davant ferides lleus.
3. Actuacions davant ferides greus.
4. Recomanacions.
5. Contusions.

Unitat 7. Traumatismes (I)
1. Concepte.
2. Tipus de traumatismes.
3. L’esquinç.
4. La luxació.
5. Les fractures.

Unitat 8. Traumatismes (II)
1. Traumatismes a la cara.
2. Traumatismes cranials.
3. Lesions de columna.
4. Lesions medul·lars.
5. Lesions al tòrax.
6. Lesions abdominals.

Unitat 9. Embenats
1. Material necessari.
2. Actuació general.
3. Immobilització d’extremitats superiors.
4. Immobilització d’extremitats inferiors.

Unitat 10. Cremades
1. Concepte.
2. Agents que provoquen cremades i tipus de cremades.
3. Estimació de l’àrea cremada: regla dels 9.
4. Efectes de les cremades.
5. Actuació davant les cremades.
6. Cremades químiques.

Unitat 11. Electrocució
1. Concepte.
2. Mètode d’actuació davant les lesions elèctriques.

Unitat 12. Accidents relacionats amb la temperatura
1. La temperatura corporal.
2. L’excés de calor.
3. L’excés de fred.

Unitat 13. Asfíxia i afogaments
1. Obstrucció de la via aèria.
2. Accidents aquàtics.

Unitat 14. Picades i mossegades d’animals
1. Picadures d’insectes.
2. Aràcnids, paparres i escorpins.
3. Mossegades de gossos.
4. Mossegades de serps.
5. Animals marins.

Unitat 15. Intoxicacions
1. Introducció.
2. Tòxics.
3. Vies.
4. Actuació general.
5. Via digestiva.
6. Via respiratòria, via parenteral i via cutània.
7. Intoxicació per càustics.
8. Intoxicació per dissolvents.
9. Intoxicació per gasos.

Unitat 16. Prevenció
1. Introducció.
2. La farmaciola.
3. Mesures preventives.
4. Zones de risc.

Unitat 17. Urgències metabòliques i endocrines
1. Hipoglucèmia.
2. Coma diabètic.
3. Hiperglucèmia.

Preinscripció