Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
25 hores
100% subvencionat

Curs de Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

curs de prevenció i control de legionel·la i la legionel·losi. Presencial i a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 25 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs de Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi a Girona

– Conèixer i aplicar les tècniques per a la prevenció de la legionel·la
– Proporcionar coneixements sobre la biologia i l’ecologia de la legionel·la i els mecanismes de prevenció i control possibles
– Conèixer els diferents programes de manteniment i control d’instal·lacions
– Assimilar aspectes legislatius
– Saber identificar punts crítics

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs de Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi a Girona

1. La legionel·losi
Biologia i ecologia de l’agent causal
Cadena epidemiològica de la malaltia
Instal·lacions de risc

2. Àmbit legislatiu
RD 865/2003 i Decret 325/2004
Legislació comunitària

3. Instal·lacions de risc
Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
Humidificadors industrials

4. Identificació de punts crítics
Programes de manteniment i control d’instal·lacions
Presa de mostres
Controls analítics

 

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.