Prevenció i control de la legionel·la (homologat)

25 hores
Preu: 390 €
Bonificable segons normativa FUNDAE

imatge de legionel·la. Curs de prevenció i control

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 25 hores

Preu: 390 €

Bonificable segons normativa FUNDAE


Data inici: 12/06/2023

Data fi: 16/06/2023

Horari: Dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Prevenció i control de la legionel·la (homologat) a Girona

– Capacitar als participants per a l’exercici de les funcions pròpies del manteniment higienico-sanitari d’instal·lacions de risc de presència de la legionel·la d’acord amb el Reial Decret 865/03 i el programa oficial publicat a l’Ordre SCO 317/03 del Ministeri de Sanitat i Consum.
– Adquirir els coneixements bàsics sobre el Sistema de Gestió i Control de la Legionel·la per desenvolupar, implantar, gestionar i mantenir el control adient.
– Disposar de tota la informació i documentació sobre la normativa i reglamentació vigent.
– Facilitar les eines necessàries per a la identificació dels punts crítics mitjançant els programes de control.
– Sensibilitzar en la importància de la seguretat en aquesta matèria degut a les seves repercussions en la salut pública i laboral.

Empresa acreditada per realitzar la formació
Empresa acreditada per realitzar la formació

Adreçat a 

– Responsables del departament de mediambient
– Responsables del departament de qualitat
– Responsables de manteniment
– Aquells professionals i altres persones interessades en el Control de la Legionel·la

Titulació 

Els alumnes que realitzin el 80% del curs Prevenció i control de legionel·la (homologat) a Girona i superin la prova final rebran un certificat reconegut i homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Curs bonificable per a treballadors en règim general de la Seguretat Social 

Totes les empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social tenen un crèdit que poden destinar a la formació dels seus treballadors. Aquest crèdit dependrà de la plantilla mitjana que hagi tingut l’empresa durant l’any anterior (com a mínim 420 €). Aquests crèdits estan gestionats per FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

EGE és entitat organitzadora de FUNDAE per gestionar bonificacions i realitzem aquesta gestió de forma totalment gratuita.

Per poder fer aquesta tramitació de la formació bonificada l’empresa ha de signar el contracte d’encàrrec, on s’aporten les dades de l’empresa, i també la fitxa d’inscripció dels treballadors/es que fan el curs.

A EGE ens encarreguem de fer tots els tràmits: donar d’alta el curs a l’aplicatiu FUNDAE, preparar la documentació, introduir les dades dels participants i dels costos i notificar la finalització del curs. Un cop finalitzat i tancat el curs i realitzat el pagament de la factura corresponent, enviem la documentació de bonificació a l’empresa per tal que es descompti l’import a bonificar en el TC1 de la Seguretat Social.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o bé trucant-nos al 972 40 13 00

Click per a més informació

Programa del curs Prevenció i control de la legionel·la (homologat) a Girona

1. Importància sanitària de la legionel·losi
– Biologia i ecologia de l’agent causal (Legionel·la).
– Cadena epistemològica de la malaltia.
– Sistemes de vigilància epidemiològica.
– Instal·lacions de risc.

2. Àmbit legislatiu
– Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses, incloent-hi la formació actualitzada dels seus treballadors.
– Normativa relacionada amb la prevenció i control de la legionel·losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions tèrmiques d’edificis i abocaments industrials.

3. Criteris generals de neteja i desinfecció
– Coneixements generals de la química de l’aigua.
– Bones pràctiques de neteja i desinfecció.
– Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralitzants, etc.
– Registre de productes. Desinfectants autoritzats.
– Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics.

4. Salut Pública i Salut Laboral
– Marc normatiu.
– Riscos derivats de l’ús de productes químics.
– Danys per a la salut derivats de productes químics.
– Mesures preventives.

5. Instal·lacions de risc
– Disseny, funcionament i models.
– Programa de manteniment i tractament.
– Presa de mostres.
– Controls analítics.

6. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control

7. Pràctiques
– Preses de mostres i mesuraments in situ.
– Interpretació de l’etiqueta de productes químics.
– Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions.
– Emplenament de fulls de registre de manteniment

8. Avaluació final

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.