Prevenció i control de la legionel·la (homologat)

25 hores
Preu: 390 €
Bonificable segons normativa FUNDAE

imatge de legionel·la. Curs de prevenció i control

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 25 hores

Preu: 390 €

Bonificable segons normativa FUNDAE


Data inici: pendent de programació

Horari: Dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00 h

PROPERAMENT

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Prevenció i control de la legionel·la (homologat) a Girona

– Capacitar als participants per a l’exercici de les funcions pròpies del manteniment higienico-sanitari d’instal·lacions de risc de presència de la legionel·la d’acord amb el Reial Decret 865/03 i el programa oficial publicat a l’Ordre SCO 317/03 del Ministeri de Sanitat i Consum.
– Adquirir els coneixements bàsics sobre el Sistema de Gestió i Control de la Legionel·la per desenvolupar, implantar, gestionar i mantenir el control adient.
– Disposar de tota la informació i documentació sobre la normativa i reglamentació vigent.
– Facilitar les eines necessàries per a la identificació dels punts crítics mitjançant els programes de control.
– Sensibilitzar en la importància de la seguretat en aquesta matèria degut a les seves repercussions en la salut pública i laboral.

Empresa acreditada per realitzar la formació
Empresa acreditada per realitzar la formació

Adreçat a 

– Responsables del departament de mediambient
– Responsables del departament de qualitat
– Responsables de manteniment
– Aquells professionals i altres persones interessades en el Control de la Legionel·la

Titulació 

Els alumnes que realitzin el 80% del curs Prevenció i control de legionel·la (homologat) a Girona i superin la prova final rebran un certificat reconegut i homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Curs bonificable per a treballadors en règim general de la Seguretat Social 

Totes les empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social tenen un crèdit que poden destinar a la formació dels seus treballadors. Aquest crèdit dependrà de la plantilla mitjana que hagi tingut l’empresa durant l’any anterior (com a mínim 420 €). Aquests crèdits estan gestionats per FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

EGE és entitat organitzadora de FUNDAE per gestionar bonificacions i realitzem aquesta gestió de forma totalment gratuita.

Per poder fer aquesta tramitació de la formació bonificada l’empresa ha de signar el contracte d’encàrrec, on s’aporten les dades de l’empresa, i també la fitxa d’inscripció dels treballadors/es que fan el curs.

A EGE ens encarreguem de fer tots els tràmits: donar d’alta el curs a l’aplicatiu FUNDAE, preparar la documentació, introduir les dades dels participants i dels costos i notificar la finalització del curs. Un cop finalitzat i tancat el curs i realitzat el pagament de la factura corresponent, enviem la documentació de bonificació a l’empresa per tal que es descompti l’import a bonificar en el TC1 de la Seguretat Social.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o bé trucant-nos al 972 40 13 00

Click per a més informació

Programa del curs Prevenció i control de la legionel·la (homologat) 

1. Importància sanitària de la legionel·losi
– Biologia i ecologia de l’agent causal (Legionel·la).
– Cadena epistemològica de la malaltia.
– Sistemes de vigilància epidemiològica.
– Instal·lacions de risc.

2. Àmbit legislatiu
– Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses, incloent-hi la formació actualitzada dels seus treballadors.
– Normativa relacionada amb la prevenció i control de la legionel·losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions tèrmiques d’edificis i abocaments industrials.

3. Criteris generals de neteja i desinfecció
– Coneixements generals de la química de l’aigua.
– Bones pràctiques de neteja i desinfecció.
– Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralitzants, etc.
– Registre de productes. Desinfectants autoritzats.
– Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics.

4. Salut Pública i Salut Laboral
– Marc normatiu.
– Riscos derivats de l’ús de productes químics.
– Danys per a la salut derivats de productes químics.
– Mesures preventives.

5. Instal·lacions de risc
– Disseny, funcionament i models.
– Programa de manteniment i tractament.
– Presa de mostres.
– Controls analítics.

6. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control

7. Pràctiques
– Preses de mostres i mesuraments in situ.
– Interpretació de l’etiqueta de productes químics.
– Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions.
– Emplenament de fulls de registre de manteniment

8. Avaluació final

Preinscripció