Presto (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

curs online i subvencionat de presto

Informació

Modalitat: Online

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Plataforma onlineEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Presto online

Aprendre amb l’última versió de Presto els següents conceptes, enfocats en l'àmbit de la construcció:
– Pressupost de cost estimat (objectiu) i de venda (pressupost).
– Planificació econòmica i temporal del projecte.
– Gestió de Compres i Subcontractacions.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Presto online dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs Presto online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa Presto online

1.Introducció a Presto
Presenta el programa Presto, detallant els seus diferents mòduls i explicant què és i cóm s'estructura un projecte de Presto.

2. Primeres passes a Presto
Explica el significat dels conceptes i les relacions en un projecte de Presto i quines són les seves diferències. També s'indiquen les formes de moure's pel pressupost i configurar l'entorn de treball a Presto.

3. Crear un pressupost (I)
Ens introdueix en el procés de confeccionar un pressupost a Presto. Descriu cóm introduir les propietats bàsiques de l'obra i l'estructura del projecte en capítols, partides, preus auxiliars i preus simples. També presta atenció a la forma d'introduir conceptes que es mesuren per percentatge.

4. Crear un pressupost (II)
Amplia la informació del procés de creació d'un pressupost a Presto. Mostra cóm introduir detalls addicionals dels conceptes, com text descriptiu, imatges, etc.; i el significat del contingut de la columna Info. També indica mètodes per filtrar i ordenar la informació que ens presenta Presto en les seves taules.

5. Mesuraments
Ens presenta el mode d'introduir mesuraments a Presto. En aquest cas s'utilitza un exemple senzill sense línies de mesurament. Presenta ajudes de la interfície de Presto per introduir còmodament els mesuraments.

6. Treballar amb línies de mesuraments
Explica cóm introduir mesuraments a Presto creant línies de mesurament. També s'indica cóm operar amb aquestes línies, refundir-les o agrupar-les, etc.

7. Mesuraments complexes
Presenta casos de mesuraments complexes en els que, per exemple, és necessari aplicar una determinada fórmula. També presenta la possibilitat d'incloure subtotals entre els mesuraments, igualar-los per que quan es modifiquin uns passi el mateix amb els altres, etc.

8. Finalitzar el pressupost (I)
Estudia algunes de les tasques que es realitzen a l'hora de tancar un pressupost, com el càlcul i imputació dels costos indirectes; les eines que proporciona Presto per ajustar el pressupost a un import desitjat; introduir reformes en el pressupost original, etc.

9. Finalitzar el pressupost (II)
Estudia algunes de les tasques que es realitzen a l'hora de tancar un pressupost, com l'eliminació de preus per crear un pressupost cec que licitar; la introducció i comparació d'ofertes rebudes; i la possibilitat de generar el plec de condicions del projecte des de Presto.

10. Informes sobre el pressupost
Estudia els informes més utilitzats a l'hora de presentar un pressupost: pressupost i mesuraments, resum del pressupost, quadre de preus 1 i 2 i l'annex de justificació de preus. Addicionalment, explica cóm configurar adequadament la pàgina d'impressió i comenta la possibilitat de personalitzar els informes a les nostres necessitats.

11. Certificacions
Descriu què és una certificació i cóm s'introdueix a Presto. Descriu els diferents mètodes de certificació: per quantitat alçada o percentatge i per línies de mesurament. Presta especial atenció a la importància d'establir correctament la fase de certificació i a la possibilitat d'incloure preus contradictoris en el projecte.

12. Informes per a la certificació
Estudia els informes més utilitzats a l'hora de certificar un projecte: informe de preus contradictoris, certificació, certificació ordinària / anticipada / de liquidació i resum de certificació. Descriu també les dades a introduir en l'obra, referents a les certificacions, prèviament a generar aquests informes.

Preinscripció