Presto - Curs online

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

Curs de Presto online per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

curs online i subvencionat de presto

Informació

Modalitat: Online

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs de Presto online

Aprendre amb l’última versió de Presto els següents conceptes, enfocats en l'àmbit de la construcció:
– Pressupost de cost estimat (objectiu) i de venda (pressupost).
– Planificació econòmica i temporal del projecte.
– Gestió de Compres i Subcontractacions.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Adreçat a

Curs de Presto online dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs de Presto online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa de Presto online

1.Pressupost preu cost estimat i venda
1.1. Creació de pressupost objectiu i preu de pressupost.
1.2. Treball del pressupost objectiu independent al pressupost.
1.3. Comparació de pressupost i objectiu.
1.4. Preparar el pressupost per a entregar a client (sense dades d’objectiu ni d’altres).
1.5. Impressió de la informació.

2. Planificació temporal del projecte
2.1. Pas de pressupost o objectiu a planificació temporal. Planit (metodologia BIM).
2.2. Organització de tasques i activitats.
2.3. Lligams, precedències i folgances.
2.4. Assignació de recursos.
2.5. Visualització dels resultats de planificació temporal.
2.6. Comunicació amb Microsoft Project.
2.7. Informes de planificació temporal.

3. Planificació econòmica i financera
3.1. Planificació de les quantitats objectives per fases.
3.2.Planificació des de la informació del diagrama de barres.
3.3. Planificació amb informació de les certificacions.
3.4. Visualització dels informes.

4. Contractació i comandes
4.1. Definició dels conceptes subcontractats i/o comprats per a crear les llistes de la compra.
4.2. Atribució de grups o lots de compra per a la sol·licitud de preus.
4.3. Enviament de sol·licitud de preus/contractació a proveïdors/subcontractes.
4.4. Comparatiu de preus.
4.5. Realització del contracte i / o de la comanda.
4.6. Visualització i adaptació dels informes.

5. Comparar ofertes.
5.1. Enviar oferta a subcontractes generals.
5.2. Introducció de les ofertes rebudes.
5.3. Comparació de les ofertes.

6. Altres mètodes de sol·licitar preus.
6.1. Treball dels amidaments per espais per a dividir l’obra per industrials.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.