Orientació laboral i suport a la recerca de feina

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
100% subvencionat

Curs d'Orientació laboral i suport a la recerca de feina a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

imatge pensativa pel curs d'orientació laboral i suport ala recerca de feina. presencial i subvencionat a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Preu: Subvencionat


Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs d'Orientació laboral i suport a la recerca de feina a Girona

L’objectiu final del programa és oferir prou eines a les persones treballadores perquè des de la seva pròpia autonomia siguin capaces d’encarar els propis reptes laborals i professionals

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Activitat totalment subvencionada

Aquesta activitat no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Programa del curs d'Orientació laboral i suport a la recerca de feina a Girona

Un orientador professional, juntament amb cada persona participant, després d’haver realitzat un diagnòstic ocupacional inicial, dissenyaran el pla d’acció, determinant els següents aspectes a treballar:

– Autoconeixement.

– Coneixement del mercat laboral

– Objectiu professional.

– Accions per a la millora i el reconeixement competencial: formació i vies per millorar l’experiència professional.

– Acreditació de competències a través de l’experiència professional i vies no formals de formació.

– Recerca de feina: coneixement de les eines necessàries per una recerca activa i efectiva d’ocupació.

– Emprenedoria: conèixer el elements necessaris per la posada en marxa d’un projecte d’auto ocupació.

Preinscripció

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur. 100% subvencionat

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.