Operador de carretons - Renovació (Norma UNE 58451)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
6 hores
100% subvencionat

curs d'operador de carretons. curs presencial i subvencionat a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 6 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 20/10/2023

Data fi: 27/10/2023

Horari: divendres de 15:00 a 18:00 h
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Operador de carretons - Renovació (Norma UNE 58451) a Girona

– Recordar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de riscos i conductor de carretons
– Reforçar les pràctiques segures al manipular càrregues o conduir carretons

Requisits:

Aquest curs és de renovació, per tant, per poder realitzar-lo cal haver portat amb anterioritat carretons elevadors, encara que no es disposi de carnet

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Operador de carretons - Renovació (Norma UNE 58451) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autònoms i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs Operador de carretons - Renovació (Norma UNE 58451) a Girona no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Operador de carretons - Renovació (Norma UNE 58451) a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Operador de carretons - Renovació (Norma UNE 58451) a Girona

1. Repàs continguts UNE 58451: Maneig, manteniment, normes
1.1. Prevenció de Riscos
1.2. Operador
1.3. Carretons Elevadors
1.4. Unitat de càrrega
1.5. Normes especifiques d’utilització segons programa
1.6. Manteniment i control diari
1.7. Coneixement i control dels elements dels equips
1.8. Comprovació inicial d’ús
1.9. Manipulació i moviments bàsics
1.10. Exercicis de circulació
1.11. Recollida i manipulació de càrregues
1.12. Apilat i col·locació de càrregues en prestatges

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.