Operador de carretons (Norma UNE 58451)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
24 hores
100% subvencionat

curs d'operador de carretons. curs presencial i subvencionat a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 24 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: pròximament
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Operador de carretons (Norma UNE 58451) a Girona

– Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451
- Conèixer de forma general, les modalitats, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l'entorn de treball en els que operen
- Utilitzar el carretó de manera adequada segons l'entorn
- Fer les operacions sense posar en risc la seva persona ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaça ni l'entorn

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Operador de carretons (Norma UNE 58451) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autònoms i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Titulació

Els alumnes que completin el curs Operador de carretons (Norma UNE 58451) a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Operador de carretons (Norma UNE 58451) a Girona

1. Definició
1.1. Moviments
1.2. Classificació
1.3. Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols
1.4. Normes d'ús: abans d'arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció
1.5. Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons equilibrats, distribució de la càrrega
1.6. Característiques de les rodes per carretons
1.7. Tipus de rodes per carretons

2. Carretons de manutenció automotors
2.1. Consells per a la seva utilització: generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes de conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas d'incendi, prescripcions, codi de circulació
2.2. Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals d'utilització, regles per al conductor, consignes d'entrenament

 

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.