Ofimàtica

Persones en situació d'atur
190 hores
100% subvencionat

curs presencial a girona d'ofimatica cp 3

Informació

Mòdul formatiu MF0233_2 corresponent al certificat de professionalitat ADGD0108: GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA


Modalitat: Presencial

Durada: 190 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 28/04/2023

Data fi: 16/06/2023

Horari: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

 

Mòdul formatiu format per les següents unitat formatives:

UF0319 – Sistema operatiu. Cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic – 30 hores
UF0320 – Aplicacions informàtiques de Tractament de textos – 30 hores
UF0321 – Aplicacions informàtiques de Fulls de càlcul – 50 hores
UF0322 – Aplicacions informàtiques de Bases de dades relacionals – 50 hores
UF0323 – Aplicacions informàtiques per a Presentacions: gràfics d’informació – 30 hores

S’ha de realitzar el mòdul sencer
Acreditació parcial

Objectiu del curs Ofimàtica a Girona

Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació

Requisits mínims per accedir

 • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

 • Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 

Adreçat a

 • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

 • Els alumnes que completin el curs Ofimàtica a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

  Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

 • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs Ofimàtica a Girona

MF0233_2 Ofimàtica

UF0319. Sistema operatiu. Cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic

 1. Introducció a l’ordinador (maquinari, programari).
 2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
 3. Introducció a la cerca d’informació a Internet.
 4. Navegació per la World Wide Web.
 5. Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d’informació.
 6. Transferència de fitxers FTP.

UF0320. Aplicacions informàtiques de tractament de textos

 1. Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.
 2. Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.
 3. Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests.
 4. Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l’aspecte del text.
 5. Configuració de pàgina en funció del tipus de document que cal desenvolupar utilitzant les opcions de l’aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.
 6. Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació, en tot el document o en part.
 7. Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l’aplicació.
 8. Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.
 9. Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.
 10. Inserció d’imatges i autoformes en el text per millorar-ne l’aspecte.
 11. Creació d’estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d’índexs i plantilles.
 12. Utilització de plantilles i assistents que incorpora l’aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.
 13. Treball amb documents llargs.
 14. Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic fent servir la inserció d’objectes del menú inserció.
 15. Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits.
 16. Automatització de tasques repetitives mitjançant enregistrament de macros.

UF0321. Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul

 1. Conceptes generals i característiques fonamentals de l’aplicació de full de càlcul.
 2. Desplaçament pel full de càlcul.
 3. Introducció de dades en el full de càlcul.
 4. Edició i modificació del full de càlcul.
 5. Emmagatzematge i recuperació d’un llibre.
 6. Operacions amb rangs.
 7. Modificació de l’aparença d’un full de càlcul.
 8. Fórmules.
 9. Funcions.
 10. Inserció de gràfics, per representar la informació que contenen els fulls de càlcul.
 11. Inserció d’altres elements dins d’un full de càlcul.
 12. Impressió.
 13. Treball amb dades.
 14. Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits.
 15. Importació des d’altres aplicacions del paquet ofimàtic.
 16. Plantilles i macros.

UF0322. Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals

 1. Introducció i conceptes generals de l’aplicació de base de dades.
 2. Creació i inserció de dades en taules.
 3. Realització de canvis en l’estructura de taules i creació de relacions.
 4. Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
 5. Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
 6. Creació d’informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.

UF0323. Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació

 1. Disseny, organització i arxivament de les presentacions.
 2. Introducció i conceptes generals.
 3. Accions amb diapositives.
 4. Treball amb objectes.
 5. Documentació de la presentació.
 6. Dissenys o estils de presentació.
 7. Impressió de diapositives en diferents suports.
 8. Presentació de diapositives tenint en compte lloc i infraestructura.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.