Manipulació d'aliments (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
10 hores
100% subvencionat

curs de manipulació d'aliments. Curs presencial i subvencionat a Girona

Informació


Modalitat: online

Durada: 10 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria


Plataforma online accés 24 h

PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Manipulació d'aliments online

– Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles
– Aprendre pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions
– Conèixer la normativa en matèria d’alimentació i altres problemes relacionats amb l’alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Manipulació d'aliments online dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs de Manipulació d'aliments online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Manipulació d'aliments online amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Manipulació d'aliments online 

Unitat 1. Manipulació d’aliments 
1.  Definicions bàsiques.
2. Responsabilitat de la formació del manipulador d’aliments.
3. Els deures del manipulador d’aliments.
4. Bases nutricionals de l’alimentació saludable.
5. Recomanacions alimentàries.

Unitat 2. Consum d’aliments manipulats erròniament
1. La higiene alimentària.
2. Importància del manipulador d’aliments.

Unitat 3. Alteració i contaminació dels aliments
1. Definicions bàsiques.
2. Tipus de microorganismes.
3. Exemples de microorganismes patògens.

Unitat 4. Factors que afavoreixen el creixement bacterià
1. Factors que intervenen en el creixement.
2. Nutrients.
3. Humitat o disponibilitat d’aigua.
4. Oxigen.
5. Temperatura.
6. Temps.
7. Humitat relativa de l’ambient.
8. PH / Acidesa.
9. I què passa amb altres paràsits, com per exemple l’Anisakis?

Unitat 5. Fonts de contaminació dels aliments
1. Perills biològics.
2. Perills físics.
3. Perills químics.
4. Altres causes d’alteració dels aliments.
5. Transmissió dels contaminants i condicions que l’afavoreixen.

Unitat 6. Malalties transmeses pels aliments
1. Importància i conseqüències.
2. Tipus malalties transmeses pels aliments.

Unitat 7. Mètodes de conservació dels aliments
1. Definició.
2. Transport i recepció de matèries primes.
3. Emmagatzematge.
4. Refrigeració.
5. Congelació.
6. Fumat.
7. Productes en conserva.
8. Productes en semiconserva.
9. Assecat/salat.
10. Pasteurització, esterilització i additius alimentaris.
11. L’envasat i la presentació dels aliments.

Unitat 8. La higiene com a mesura preventiva
1. Pràctiques higièniques.
2. Aspectes a tenir en compte.

Unitat 9. Neteja i desinfecció: concepte i diferència
1. Neteja i desinfecció.
2. Neteja i desinfecció de locals, eines de treball i envasos.

Unitat 10. Materials en contacte amb els aliments 

Unitat 11. Control de plagues 

Unitat 12. Informació i etiquetat dels aliments 

Unitat 13. Manipulació de residus 

Unitat 14. Responsabilitat i autocontrol
1. Traçabilitat.
2. APPCC

Unitat 15. Legislació relacionada 

Preinscripció