Manipulació d'aliments: higiene alimentària (online)

20 hores
Preu: 85 €

curs de manipulació d'aliments i higiene alimentària

Informació


Modalitat: Online

Durada: 20 hores

Preu: 85 €

Plataforma online accés 24 h


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Manipulació d'aliments: higiene alimentària online

 • Complir la legislació sanitària vigent en relació als manipuladors d’aliments
 • Aportar coneixements sobre la ciència bàsica dels aliments i l’aplicació d’aquests coneixements al processat i conservació, de manera que constitueixi una ajuda i un suport a l’hora de la manipulació d’aquest producte
 • Tenir coneixements dels autocontrols per garantir la higiene dels aliments: Manual de Bones Pràctiques de fabricació, traçabilitat i el sistema APPCC
 • Conscienciar els que manipulen i transformen els aliments sobre els perills potencials que comporta la contaminació dels aliments
 • Conèixer les causes que provoquen intoxicacions alimentàries
 • Saber com prevenir les intoxicacions alimentàries
 • Aplicar les mesures preventives per evitar la contaminació dels aliments
 • Conèixer les normes d’higiene personal que requereix un manipulador d’aliments
 • Fomentar actituds correctes en la higiene dels aliments
 • Saber utilitzar les càmeres de refrigeració i congelació per evitar la contaminació creuada i conservar els aliments de manera segura
 • Saber realitzar les operacions de neteja de manera segura i higiènica
 • Realitzar una correcta neteja i desinfecció dels estris i instal·lacions

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Aquest curs Manipulació d'aliments: higiene alimentària online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs de amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa del curs Manipulació d'aliments: higiene alimentària online

Manipulació d’aliments

Definicions bàsiques
Responsabilitat de la formació del manipulador d’aliments
Els deures del manipulador d’aliments
Bases nutricionals de l’alimentació saludable
Recomanacions alimentàries

Consum d’aliments manipulats erròniament

La higiene alimentària
Importància del manipulador d’aliments

Alteració i contaminació dels aliments

Definicions bàsiques
Tipus de microorganismes
Exemples de microorganismes patògens

Factors que afavoreixen el creixement bacterià

Factors que intervenen en el creixement
Nutrients
Humitat o disponibilitat d’aigua
Oxígen
Temperatura
Temps
Humitat relativa de l’ambient
PH / Acidesa
I que passa amb altres paràsits, com per exemple l’Anisakis?

Fonts de contaminació dels aliments

Perills biològics
Perills físics
Perills químics
Altres causes d’alteració dels aliments
Transmissió dels contaminants i condicions que l’afavoreixen

Malalties transmeses pels aliments

Importància i conseqüències
Tipus malalties transmeses pels aliments

Mètodes de conservació dels aliments

Definició
Transport i recepció de matèries primeres
Emmagatzematge
Refrigeració
Congelació
Fumat
Productes en conserva
Productes en semiconserva
Assecat/salat
Pasteurització, esterilització i additius alimentaris
L’envasat i la presentació dels aliments

La higiene com a mesura preventiva

Pràctiques higièniques
Aspectes a tenir en compte

Neteja i desinfecció: concepte i diferència

Neteja i desinfecció
Neteja i desinfecció de locals, estris de treball i envasos

Materials en contacte amb els aliments

Control de plagues

Informació i etiquetat dels aliments

Manipulació de residus

Responsabilitat i autocontrol

Traçabilitat
A.P.P.C.C.

Legislació relacionada

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.