Logística integral

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Horari: pendent de concretar

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius

– Sensibilitzar en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
– Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
– Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
– Presentar una metodologia per a l’anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses
– Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d’una organització.
– Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
– Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d’una empresa.
– Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs
– Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
– Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d’aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
– Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
– Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l’empresa

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Adreçat a

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa

1. Introducció

2. Costos logístics

3. Àrees de la logística integral
3.1. A que definim logística industrial
3.2. La cadena logística
3.3. Logística integral

4. Compres i aprovisionament
4.1. Gestió de compres
4.2. Previsió de necessitats
4.3. Recepció i control dels aprovisionaments

5. Control i gestió d’estocs
5.1. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
5.2. Gestió d’aprovisionaments
5.3. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
5.4. Logística d’emmagatzematge industrial

6. Producció
6.1. Identificació de mercaderies
6.2. Característiques de la mercaderia
6.3. Pes, volum, rotació i estacionalitat
6.4. Sistema de codificació
6.5. Fitxer mestre de mercaderies

7. Gestió de magatzems
7.1. ABC de mercaderies
7.2. Aprovisionament
7.3. Mètodes de gestió d’estoc
7.4. Sistemes d’informació per a la gestió
7.5. Fitxer de proveïdors
7.6. Fitxer de comandes
7.7. Seguiment de comandes
7.8. Recepció de mercaderies
7.9. Administració
7.10. Valoració de les existències
7.11. Actualització de preus
7.12. Inventaris
7.13. Regularització de diferencies
7.14. Sortides de magatzem
7.15. Preparació de mercaderia
7.16. Sistema de petició

8. Transport i distribució
8.1. Actualització de preus
8.2. Inventaris
8.3. Regularització de diferencies
8.4. Sortides de magatzem
8.5. Preparació de mercaderia
8.6. Sistema de petició

9. El transport internacional de mercaderia

10. Servei al client

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.