Intel·ligència emocional

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

imatge que representa el curs presencial a girona d'habilitats de comunicació

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Intel·ligència emocional a Girona

- Millorar la capacitació professional per poder utilitzar la intel·ligència emocional en el treball
- Aprendre què és la Intel·ligència emocional i quin impacte té a la nostra vida a nivell cognitiu, actitudinal i psicològic
- Conèixer quines són les emocions bàsiques per gaudir d'unes millors relacions intrapersonals i interpersonals

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Intel·ligència emocional a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Intel·ligència emocional a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Intel·ligència emocional a Girona

1. Intel·ligència emocional. Marc conceptual i orígens
1.1. Què significa emocional? Definició d'emoció i estat emocional
1.2. Orígens: Intel·ligències Múltiples de Gardner, Intel·ligència emocional de Goleman
1.3. Construcció de les emocions. Conceptes bàsics sobre l'anatomia i funcionament del sistema límbic

2. Consciència emocional
2.1. Quines són les emocions bàsiques?
2.2. Funcions de cada emoció
2.3. Classificació de les emocions

3. Habilitats socials
3.1. La intel·ligència emocional en la nostra vida quotidiana
3.2. Identificació de patrons emocionals propis i aliens
3.3. Els 4 processos bàsics per un autolideratge emocional
3.4. Les competències emocionals bàsiques
3.5. La intel·ligència emocional en les relacions intrapersonals
3.6. La intel·ligència emocional en les relacions interpersonals

4. Ecologia emocional i salut
4.1. Pautes per la millora de l'ecologia emocional personal i relacional
4.2. Relació entre gestió emocional i salut

5. Principals aplicacions de la intel·ligència emocional en l'entorn laboral
5.1. Millora de la comunicació i clima en els equips de treball
5.2. Millora qualitativa de les relacions interpersonals (dins de l'empresa i fora: clients, proveïdors)

Preinscripció