Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

imatge d'antenció turistica pel curs d'informació i atenció turistica en anglès

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: SubvencionatData inici: propera convocatòria
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès a Girona

Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlin anglès

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

– Realitzar una prova de nivell

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès a Girona

1. Tractant amb clients
1.1. Gramàtica: Articles
1.2. Vocabulari:
- Descrivint gent
- Malentesos
- Adjectius en -*ed / -*ing
1.3. Pràctiques professionals:
- Afrontar una queixa
- Solucionar un problema d'"*overbooking" (excés de reserves)

2. Reserves hoteleres
2.1. Gramàtica:
- Preguntes indirectes
- Estil indirecte
2.2. Vocabulari:
Missatges de text
- Conferències i convencions
- Pronunciació: Entonació per a expressar cortesia

3. Pràctiques professionals:
3.1. Prendre missatges
3.2. Enviar missatges de text
3.3. Proposar a un client un local de conferències
3.4. Escriure una carta formal

4. Les vistes
4.1. Gramàtica:
- La passiva
4.2. Vocabulari:
- Llocs d'interès
- Com es fa la cervesa
- Exhibicions
- Pronunciació: /*ae/, /a/, /*ei/
4.3. Pràctiques professionals:
- Recomanar vistes
- Descriure una exhibició
- Guia d'una visita turística

5. Visitant la ciutat
5.1. Gramàtica:
- Verbs modals
5.2. Vocabulari:
- Facturant
- Ús del diccionari
- Pronunciació i ortografia
- Pràctiques professionals:
Donar consells per a la conducció
Donar instruccions per a l'ús del metre
Reserves de cotxes de lloguer
Llogar una caravana

6. Sortir a menjar
6.1. Gramàtica:
- Noms comptables i incomptables
- Quantificadors
6.2. Vocabulari:
- Verbs relacionats amb la preparació d'aliments
- Pronunciació: /a/
6.3. Pràctiques professionals:
- Descriure plats
- Recomanar un restaurant
- Preparar un menú
- Prendre nota d'una comanda

7. Tradicions
7.1. Gramàtica:
- Oracions de relatiu
- Llenguatge imprecís
7.2. Vocabulari:
- Tradicions
- El teatre
- Festes oficials
- Pronunciació: dates
7.3. Pràctiques professionals:
- Descriure un festival
- Intercanvi de fets històrics
- Recomanar un festival

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.