Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
20 hores
100% subvencionat

imatge representativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques IRPF

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 20 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a Girona

Conèixer l’impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l’empresa en relació amb l’impost

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a Girona

1. Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. la determinació de la base i liquidable

2. Rendiments del treball

3. Rendiments d’activitats econòmiques

4. Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries

5. Guanys i pèrdues patrimonials

6. Habitatge habitual

7. Liquidació de l’impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l’IRPF

Preinscripció