Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
20 hores
100% subvencionat

imatge representativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques IRPF

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 20 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectiu del curs Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a Girona

Conèixer l’impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l’empresa en relació amb l’impost

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 

Mòdul 1. Introducció a l'IRPF

• Definició del fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal.
     ◦ Subjecte passiu.
     ◦ Fet imposable.
     ◦ Exempcions.
     ◦ Esquema de càlcul.
• Quantificació de Rendiments del treball.
     ◦ Rendes subjectes.
     ◦ Rendes exemptes.
• Elaboració de Rendiments del capital.
     ◦ Rendiments del capital mobiliari.
     ◦ Rendiments del capital immobiliari.
• Formulació de Rendiments d'activitats econòmiques.
     ◦ Estimació Directa.
     ◦ Estimació Objectiva.
• Confecció de Guanys i pèrdues patrimonials.
     ◦ Guanys patrimonials
     ◦ Pèrdues patrimonials
• Identificació del Mínim personal i familiar.
     ◦ Mínim del contribuent
     ◦ Mínim per descendents
     ◦ Mínim per ascendents
     ◦ Mínim per discapacitat
     ◦ Quanties dels mínims
• Aplicació de Minoracions i Deduccions.
     ◦ Reduccions de la Base Imposable.
     ◦ Deduccions de la quota.
     ◦ Deduccions autonòmiques.

Mòdul 2. Retencions de l'IRPF

• Aplicació de retencions de l'IRPF.
     ◦ Retencions de les rendes del treball.
     ◦ Retencions de les rendes del capital.
     ◦ Retencions de les activitats econòmiques.
• Gestió de la liquidació de les retencions.
     ◦ Liquidació de les retencions.
     ◦ Declaració de les retencions practicades.

Preinscripció