Gestió eficaç del temps (online)

20 hores
Preu: 85 €

imatge d'un rellotge per el curs de gestió eficaç del temps

Informació


Modalitat: Online

Durada: 20 hores

Preu: 85 €

Plataforma online accés 24 h


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Gestió eficaç del temps online

Comprendre què entenem exactament per temps
Conèixer els seus principals característiques
Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius
Conèixer per què es perd el temps
Conèixer els principals models d’organització i productivitat personal
Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva
Organitzar el seu temps i el flux de treball
Cuidar el seu nivell d’energia, mantenint-ho alt per poder aplicar tot l’après
Determinar en quin tipus d’activitats empren el seu temps
Actuar amb proactividad
Dissenyar els seus objectius conscientment
Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzats
Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies
Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d’aquests lladres de temps
Aprendre eines que facilitin acabar amb ells

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Aquest curs Gestió eficaç del temps online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs Gestió eficaç del temps online amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa del curs Gestió eficaç del temps online

Aproximació al concepte de temps
Aproximació al concepte de temps
Concepte de temps i mitologia. Diferents interpretacions
Característiques del temps
El maneig del temps
“Manera rellotge” versus “manera brúixola”
Manera rellotge
La tècnica pomodoro
La Llei de Parkinson
Entre nyap i perfeccionisme: la zona d’eficiència
Manera brúixola
Causes de la pérdua de temps
Principals motius
Creences sobre la gestió del temps

Organització i productivitat personal
Organització i productivitat personal
Evolució històrica
Els principals models de productivitat personal
El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
El model de productivitat de David Allen
El model de productivitat de Leo Babauta
Gestió del propi estat
Canviar l’enfocament
Cas d’estudi
La forma com l’estrès afecta al rendiment

La matriu urgent – important
Un nou enfocament en la gestió del temps
Canvi de paradigma
Els set hàbits
La victòria privada. Els tres primers hàbits
La victòria pública
Hàbit 7
Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
Proactivitat
Començar amb una finalitat en ment
Afilar la serra
Primer el primer: tasques urgents i importants
La matriu de la gestió del temps
Ocupar-nos del que és important

Eines per frenar els lladres de temps
Els lladres de temps
Qüestions prèvies
Cas d’estudi
Aprofitar els bioritmes personals
La Teoria dels bioritmes
Factors influents en els bioritmes diaris
Imprevistos
Visites, trucades, emails
Reunions
Preparar la reunió
Algunes idees per a la reunió
Multitasca
Planificar i prioritzar
Tasques elefant i tasques ratolí
Procrastinació: Concepte. Motius interns. Motius externs
Delegar
Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp…
Els nous lladres de temps
Navegació inconscient
Xarxes socials
Blogs i notícies

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.