Gestió del temps

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
20 hores
100% subvencionat

Curs de Gestió del temps a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

Curs de gestió del temps

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 20 hores

Preu: SubvencionatCurs no disponible convocatòria 2022

Objectius del curs de Gestió del temps a Girona 

– Comprendre què entenem exactament per temps.
– Conèixer les seves principals característiques.
– Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
– Conèixer per què es perd el temps.
– Conèixer els principals models d’organització i productivitat personal.
– Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
– Organitzar el seu temps i el flux de treball.
– Cuidar el seu nivell d’energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l’après.
– Determinar en quin tipus d’activitats emprea el seu temps.
– Actuar amb proactivitat.
– Dissenyar els seus objectius conscientment.
– Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
– Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
– Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d’aquests lladres de temps.
– Aprendre eines que facilitin acabar amb ells.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs de Gestió del temps a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Gestió del temps a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Gestió del temps a Girona

1. Aproximació al concepte de temps
1.1. Concepte de temps i mitologia
1.2. Diferents interpretacions

2. Característiques del temps

3. El maneig del temps
3.1. Manera rellotge vs manera brúixola
3.2. Manera rellotge
3.3. La tècnica pomodoro
3.4. La Llei de Parkinson
3.5. Entre nyap i perfeccionisme: la zona d’eficiència
3.6. Manera brúixola

4. Causes de la pèrdua de temps
4.1. Principals motius
4.2. Creences sobre la gestió del temps

5. Organització i productivitat personal
5.1. Evolució històrica

6. Els principals models de productivitat personal
6.1. El model de productivitat de Bàrbara Berckhan
6.2. El model de productivitat de David Allen
6.3. El model de productivitat de Leo Babauta

7. Gestió del propi estat
7.1. Canviar l’enfocament
7.2. Cas d’estudi
7.3. La forma com l’estrès afecta al rendiment

8. Un nou enfocament en la gestió del temps
8.1. Canvi de paradigma
8.2. Els set hàbits
8.3. La Victòria privada. Els tres primers hàbits
8.4. La Victòria pública
8.5. Hàbit 7

9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps
9.1. Proactivitat
9.2. Començar amb una finalitat en ment
9.3. Afilar la serra
9.4. Primer el primer: tasques urgents i importants
9.5. La matriu de la gestió del temps
9.6. Ocupar-nos del que és important

10. Els lladres de temps
10.1. Qüestions prèvies
10.2. Cas d’estudi

11. Aprofitar els bioritmes personals
11.1. La Teoria dels bioritmes
11.2. Factors influents en els bioritmes diaris
11.3. Imprevists

12. Visites, trucades, emails
12.1. Visites
12.2. Trucades
12.3. Emails

13. Reunions
13.1. Preparar la reunió
13.2. Algunes idees per a la reunió

14. Multitasca

15. Planificar i prioritzar

16. Tasques elefant i tasques ratolí

17. Procrastinació
17.1. Concepte
17.2. Motius interns
17.3. Motius externs

18. Delegar

19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp…
19.1. Els nous lladres de temps
19.2. Navegació inconscient
19.3. Xarxes socials
19.4. Blogs i notícies

Preinscripció