Gestió de processos logístics

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

imatge curs de logística integral. curs presencial a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: SubvencionatData inici: propera convocatòria


PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Gestió de processos logístics a Girona

Identificar l'estructura logística integral d'una empresa, així com gestionar processos logístics relacionats amb el magatzem, estocs, aprovisionament, producció i transport.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Gestió de processos logístics a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Gestió de processos logístics

Mòdul 1. La logística integral, la cadena de subministrament i els costos

• Diferenciació entre el concepte de cadena de subministrament i logística.
     ◦ Conceptes de logística i cadena de subministrament.
     ◦ Logística i cadena de subministrament a l'empresa.
• Descripció de l’estructura logística de l'empresa.
     ◦ Processos logístics.
     ◦ Ordenació dels processos logístics.
• Identificació dels processos de la logística integral.
     ◦ Processos de la logística integral des de la gestió global.
     ◦ Organització dels processos i tasques al voltant de la logística.
• Definició de processos des del global de l'empresa.
     ◦ Coordinació dels processos amb altres departaments de l'empresa.
     ◦ Integració de processos a la cadena de subministrament
• Classificació dels costos logístics.
     ◦ Costos directes.
     ◦ Costos indirectes.
• Anàlisi i càlcul de costos.
     ◦ Confecció de taules de costos.
     ◦ Estratègies per rebaixar costos.

Mòdul 2. Control i gestió d'estocs

• Identificació de les operacions bàsiques amb estocs.
     ◦ Càlcul d'estocs de seguretat.
     ◦ Càlcul d'altres índexs d'estoc general.
• Definició dels fluxos del magatzem.
     ◦ Fluxos d’entrada i sortida.
     ◦ Ubicacions.
     ◦ Protocols d’entrada i sortida de mercaderies.

Mòdul 3. Les compres i l'aprovisionament

• Identificació de proveïdors.
     ◦ Comparació d'ofertes.
     ◦ Condicions d'aprovisionament.
• Descripció de les relacions amb els proveïdors.
     ◦ Control de costos i preus.
     ◦ Quadres d'aprovisionament i proveïdors.
• Identificació de la clientela i incidències.
     ◦ Sistemes de gestió i atenció a la clientela.
     ◦ Gestió d'incidències i traçabilitat.
• Classificació dels modes de transport.
     ◦ Modes de transport.
     ◦ Estudi del mode de transport.
     ◦ Documentació.
• Síntesi de la seqüència de processos del transport de mercaderies.
     ◦ Documentació relacionada amb el transport.
     ◦ Xarxes de distribució.
• Explicació del comerç internacional.
     ◦ Conceptes bàsics del comerç internacional.
     ◦ Diferenciació entre comerç internacional i comerç amb la UE.
• Definició dels protocols de qualitat.
     ◦ Concepte de qualitat i importància.
     ◦ Sistemes de gestió de la qualitat.

 

Preinscripció