Full de càlcul - bàsic

Dones no ocupades residents en municipis de menys de 30.000 habitants
40 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: febrer 2024

Horari: dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Full de càlcul - bàsic a Girona

- Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb les operacions bàsiques i funcions habituals dels fulls de càlcul Excel contingudes en l'aplicació Microsoft Office
- Aplicació i disseny de funcions avançades d'Excel, treball amb dades externes i interconnexió d'Excel i Access

Programa ADA
Qui pot participar?

 

  • Les dones prioritàriament en situació d'atur i preferentment residents en municipis de menys de 30.000 habitants.

  • Si queden places lliures les dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants també podran participar.

  • Les alumnes participants poden ser desocupades, ocupades, autònomes o afectades per ERTOS i han d'estar inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

  • Titulació: no s'exigeix cap requisit acadèmic per accedir a la formació

 

 

 

 

Les accions formatives del programa ADA són aptes per a l'obtenció del permís de residència i treball per la via d'arrelament per formació.

Titulació

Les alumnes que assisteixin com a mínim al 75% de la formació i obtinguin l'avaluació d'Apta rebran un diploma d'aprofitament.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

+ Informació programa ADA

Programa del curs Full de càlcul - bàsic

FONAMENTS EXCEL - 20 hores

1. Introducció: conceptes bàsics
2. Introduïr dades a les cel·les
   2.1. Introduïr text, números, dates, hores i fórmules
   2.2. Modificar el contingut d'una cel·la
   2.3. Desplaçar-se per un full
3. Operacions amb llibres de treball
   3.1. Crear un nou llibre
   3.2. Obrir un llibre desat anteriorment
   3.3. Treballar amb varis llibres alhora
   3.4. Guardar un llibre
   3.5. Tancar un llibre
4. Treballar amb fulls de càlcul
   41. Activar un full
   4.2. Seleccionar varis fulls
   4.3. Insertar nous fulls en un llibre
   4.4. Canviar el nom d'un full
   4.5. Eliminar, moure i copiar fulls d'un llibre
5. Operacions d'edició sobre cel·les, files i columnes
   5.1. Seleccionar cel·les
   5.2. Canviar l'alt de les files i l'ample de les columnes
   5.3. Copiar i moure cel·les
6. Aplicar formats a les cel·les
   6.1. Aplicar formats de número i de font
   6.2. Aplicar vores i sombrejat a les cel·les
   6.3. Alinear i orientar el contingut de les cel·les
   6.4. Esborrar el format de les cel·les
7. Construcció de fórmules i us de funcions
   7.1. Creació de fórmules
   7.2. Referències de cel·la: concepte i tipus
   7.3. Valors d'error
   7.4. Sintaxi de les funcions
   7.5. Tipus de funcions
8. Iniciació a les gràfiques
   8.1. Elements d'una gràfica
   8.2. Cóm insertar una gràfica
   8.3. Modificar una gràfica (tamany, posició, escala)
9. Impressió i presentació 

EXCEL AVANÇAT - 20 hores

1. Funcions
   1.1. Aniuar funcions
2. Bases de dades
   2.1. Filtres avançats
   2.2. Validació de dades
   2.3. Depurar bases de dades: valors únics
3. Formularis: botons de formularis
4. Vistes
   4.1. Agrupar i desagrupar.
   4.2. Autoesquema.
5. Estructures de control
   5.1. Domini de taules dinàmiques
   5.2. Consolidació de dades
6. Anàlisi de dades
   6.1. Buscar objectiu
   6.2. Escenaris
   6.3. Taules d'una i dos variables
7. Solver: plantilles
8. Macros
   8.1. Grabació de macros. Creació de macros
   8.2. Reproducció de macros
   8.3. Eliminació de macros
   8.4. Crear icones i botons que executen macros
   8.5. Seguretat de macros
9. Obtenció de dades externes
   9.1. Des d'Access
   9.2. Des de text
   9.3. Altres possibilitats
   9.4. Connexió amb Access: Importació. Vinculació
10. Rangs
   10.1. Noms
   10.2. Modificar rangs
   10.3. Treure duplicats
11. Inserció d'objectes

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.