Fiscalitat i altres obligacions per a empresaris i autònoms

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónom/es. Persones en situació d'atur
25 hores
100% subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 25 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 07/11/2023

Data fi: 30/11/2023

Horari: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Fiscalitat i altres obligacions per a empresaris i autònoms a Girona

- Conèixer les obligacions dels autònoms i empresaris.
- Analitzar la informació fiscal a sol·licitar al client per mesurar les necessitats i riscos associats als mateixos.
- Validar la posició davant el client i crear noves possibilitats de negoci.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Fiscalitat i altres obligacions per a empresaris i autònoms a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.


Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Fiscalitat i altres obligacions per a empresaris i autònoms a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Fiscalitat i altres obligacions per a empresaris i autònoms a Girona

1. Introducció al sistema fiscal
1.1. la normativa fiscal per el treballadors autònom.
1.2. Consideracions importants abans del inici de la activitat.

2. Principals aspectes de l’IRPF
2.1. Quant cal pagar
2.2. Que despeses em puc deduir,
2.3. Quines declaracions cal presentar i quan.
2.4 Retencions i els seus models de declaració.
2.5 Inclou exemple demostratiu de l’emplenament del model 130

3. Activitats econòmiques
3.1. Definició de la activitat econòmica.
3.2. Classificació i excepcions.

4. Impost de societats
4.1. Característiques i funcionament del impost de societats
4.2. Declaracions i models 200 i 202.

5. Principals obligacions per a autònoms i empresaris
5.1. Obligacions comptables i de facturació: com facturar, com cal comptabilitzar (obligacions comptables en IVA i IRPF)

6. Oportunitats de negoci des del punt de vista fiscal
6.1. Bonificacions
6.2. Deduccions.

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.