Economia verda. Sensibilització en matèria de sostenibilitat (online)

15 hores
245 €

Imatge del logotip d'acces per el curs online

Informació

Modalitat: Online

Durada: 15 hores

Preu: 245 €


Plataforma online


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Objectiu del curs Economia verda. Sensibilització en matèria de sostenibilitat online

- Aprofundir en el concepte de desenvolupament sostenible
- Identificar els principals vectors mediambientals
- Estudiar l'economia circular
- Conèixer el concepte de responsabilitat social
- Desenvolupar accions de millora ambiental en el desenvolupament de l'activitat professional

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis pel curs Economia verda. Sensibilització en matèria de sostenibilitat (online).

Curs online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa del curs Economia verda. Sensibilització en matèria de sostenibilitat (online)

1. Especificacions sobre el desenvolupament sostenible
1.1. Conceptes bàsics: sostenibilitat social, econòmica i ambiental, recursos, medi ambient, canvi climàtic, escalfament global i el canvi cap al desenvolupament sostenible
1.2. Context reglamentari. Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

2. Identificació dels principals vectors mediambientals
2.1. Aigua
2.2. Residus
2.3. Energia
2.4. Atmosfera
2.5. Terres
2.6. Soroll

3. Aplicació dels principis i fonaments de l'economia circular
3.1. Economia lineal versus economia circular
3.2. Les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar
3.3. Enfoc multi R: repensar, redissenyar, refabricar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar

4. Caracterització del desplaçament i mobilitat sostenible
4.1. Significat de mobilitat sostenible
4.2. Foment de mobilitat sostenible
4.3. Mobilitat urbana sostenible

5. Implementació d'accions de millora ambiental en l'entorn laboral i personal
5.1. Apagat d'aparells quan no siguin necessaris
5.2. Optimització de l'ús de les impressores
5.3. Apagat dels llums quan no s'utilitzin
5.4. Optimització de l'ús de l'aigua
5.5. Optimització de l'ús del paper
5.6. Decoració amb plantes
5.7. Aprofitament del llum del dia
5.8. Climatització

6. Implementació de bones pràctiques en l'activitat professional per reduir l'impacte ambiental
6.1. Ús eficient de l'energia
6.2. Gestió responsable de l'aigua
6.3. Cerca de noves oportunitats per valoritzar els residus
6.4. Optimització dels envasos dels productes
6.5. Càlcul de l'empremta ambiental de l'activitat i identificació d'objectius de millora
6.6. Millora de la gestió dels materials i residus perillosos
6.7. Sensibilització i formació ambiental als treballadors
6.8. Reducció del volum i càrrega contaminant dels abocaments d'aigua residual
6.9. Millora dels processos de disseny de nous productes per tal que siguin més sostenibles. Potenciació de l'ecodisseny
6.10. Implantació de sistemes de gestió mediambiental i responsabilitat social empresarial

7. Descripció de la responsabilitat social
7.1. Concepte de responsabilitat social
7.2. Responsabilitat social corporativa i l'empresa sostenible
7.3. Objectius i gestió de la responsabilitat social corporativa en les organitzacions