Disseny web avançat amb JavaScript, HTML5 i CSS3 (online)

40 hores
Preu: 170 €

imatge del curs online de disseny web avançat

Informació

Modalitat: online

Durada: 40 hores

Preu: 170 €

Plataforma online


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs Disseny web avançat amb JavaScript, HTML5 i CSS3 online

Curs de disseny de pàgines web en el que s’estudien tècniques avançades i novedoses gràcies a l’aplicació dels estàndards web HTML5 i Fulls d’estil en cascada Nivell 3 (CSS3). Aquest conjunt de tecnologies permet crear pàgines dinàmiques i riques des del punt de vista de l’experiència de l’usuari, cada cop més semblants a les aplicacions d’escriptori. El curs es divideix en dos parts: primer s’estudia el llenguatge JavaScript i el Model d’Objectes del Document (DOM); posteriorment, s’utilitzen aquestes dos eines per presentar les principals característiques de HTML5 i CSS3.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis

Aquest curs Disseny web avançat amb JavaScript, HTML5 i CSS3 online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs Disseny web avançat amb JavaScript, HTML5 i CSS3 onlineamb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa del curs Disseny web avançat amb JavaScript, HTML5 i CSS3 online

Introducció
1. L’evolució del Web
2. Estàndards web
3. HTML5 y CSS3
4. JavaScript
5. Editor de codi

Introducció a JavaScript
1. L’etiqueta script
2. Contingut alternatiu
3. Variables
4. Tipus de dades
5. Operadors
6. Quadres de diàleg

Fonaments de programació
1. Estructures de decisió
2. Expresions lògiques
3. Estructures de repetició
4. Definir funcions
5. Cridar funcions
6. Àmbit de les variables
7. Funcions a l’interior de funcions i funcions anònimes

Objectes i Arrays a JavaScript
1. Introducció
2. La jerarquia d’objectes
3. Propietats i esdeveniments
4. Mètodes
5. Arrays

Els objectes location i history
1. Què és una URL?
2. L’objecte location
3. Actualitzant la direcció
4. L’objecte history

L’objecte document
1. Introducció
2. La propietat title
3. El mètode write
4. El conjunt imatges

L’objecte form
1. Formularis HTML
2. El conjunt forms
3. La propietat elements
4. Validar la informació
5. Quan realitzar la validació?
6. Tipus de validación

Model d’Objectes del Document (DOM)
1. L’arbre del document
2. Tipus de nodes i de relacions
3. Obtenir elements
4. Obtenir i establir atributs

Manipulació del DOM
1. Recòrrer l’arbre del document
2. Modificar el valor dels nodes
3. Crear, eliminar i reemplaçar nodes
4. El mètode innerHTML
5. Modificar el format dinàmicament

Bones pràctiques
1. Separar estructura i comportament
2. Afegir els controladors d’esdeveniment
3. Detectar característiques dels navegadors
4. Exemple: Una galeria fotogràfica
5. Exemple: L’estructura de la pàgina
6. Exemple: El codi JavaScript

HTML5 y CSS3

Elements estructurals de HTML5
1. Doctype de HTML5
2. Evitant elements div
3. Descripció dels elements estructurals HTML5
4. Aplicar els elements estructurals HTML5
5. Modificar el full d’estil en cascada

Treballant amb esquemes HTML5
1. Aplicar estil als elements estructurals HTML5
2. Altres elements semàntics de HTML5
3. Elements article anidats
4. L’esquema del document

Formularis HTML5
1. Introducción
2. Nous controls de formulari
3. Nous atributs
4. Compatibilitat amb navegadors antics
5. Pseudoclasses CSS3 relacionades amb els formularis HTML5

Dibuixar amb l’element canvas (Part 1)
1. Introducció
2. Una interfaç de dibuix 2D
3. Dibuixar rectangles
4. Dibuixar traçats
5. Colors de traç i de farcit

Dibuixar amb l’element canvas (Part 2)
1. Estils de línia
2. Gradients.
3. Patrons
4. Dibuixar imatges
5. Dibuixar text

Vídeo i audio en HTML5
1. Introducció
2. L’etiqueta vídeo
3. Formats i códecs de vídeo
4. Códecs d’audio
5. L’etiqueta audio
6. API multimèdia

Introducció a CSS3 (Part 1)
1. L’evolució que representa CSS3
2. Nous selectors CSS3
3. Cantonades arrodonides i ombres
4. Colors
5. Gradients de color

Introducció a CSS3 (Part 2)
1. Incrustació de fonts
2. On obtenir fonts
3. Múltiples imatges de fons
4. Transicions
5. Transformacions

Introducció a CSS3 (Part 3)
1. Establir el tamany de la imatge de fons amb background-size
2. La propietat box-sizing
3. Columnes
4. Reset i Normalize
5. PostCSS, Autoprefixer, cssnext i CodePen

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.