Contractació laboral

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
20 hores
100% subvencionat

imatge pel curs presencial de contractació a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 20 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 03/10/2023

Data fi: 24/10/2023

Horari: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Contractació laboral a Girona

- Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral.
- Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.
- Analitzar els diferents tipus de contractes laborals existents a l’empresa.
- Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa.
- Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.
- Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Contractació laboral a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Contractació laboral a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Contractació laboral a Girona

1. Coneixements legals
1.1. Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació
1.2. Intermediació laboral
1.3. Serveis Públics d’ocupació
1.4. Agències de col·locació

2. El contracte de treball
2.1. Què és un contracte de treball
2.2. Condicions i modificacions del contracte de treball
2.3. Suspensió i extinció del contracte de treball
2.4. Modalitats de contractació
2.5. La contractació indefinida
2.6. La contractació temporal
2.7. El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge
2.8. L’entrega de la còpia bàsica
2.9. La informació sobre contractes i subcontractes
2.10. La figura jurídica del frau de llei
2.11. La subcontractació i les empreses de treball temporal

3. Relació amb l'administració pública
3.1. La relació contractual dels empleats públics
3.2. Límits a la contractació dels empleats públics
3.3. Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació

4. Gestió de nòmina
4.1. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS
4.2. Cotització y pagament de salaris
4.3. Documents de cotització
4.4. Sistema Red

Preinscripció del curs de Contractació a Girona

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.