Competències digitals bàsiques

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

imatge que representa el curs presencial a girona d'habilitats de comunicació

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Competències digitals bàsiques a Girona

Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perque les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Competències digitals bàsiques a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Competències digitals bàsiques a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Competències digitals bàsiques a Girona

1. Breu introducció a la informàtica
1.1. Què és la informàtica? Definició
1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software
1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur
1.4. Tipus de dispositius informàtics

2. L'ordinador: components i perifèrics
2.1. Components bàsics de l'ordinador
2.2. CPU, Placa base i memòries
2.3. Unitats d'emmagatzematge
2.4. Targetes gràfiques i de so
2.5. Tipus de connexions
2.6. Perifèrics
2.7. Ratolí, teclat i monitor
2.8. Impressores
2.9. Altres perifèrics

3. Sistemes Operatius i gestió de documents
3.1. Sistemes operatius
3.2. Gestió de documents en Windows
3.3. Estructura de carpetes
3.4. Gestió d'arxius
3.5. Configuració i manteniment del Sistema Operatiu
3.6. Aplicacions
3.7. Programes de seguretat (Antivirus, Firewall, Anti Spyware, etc)
3.8. Programes d'ofimàtica (processador de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades)
3.9. Programes multimèdia
3.10. Altres aplicacions
3.11. Internet
3.12. Connexió a Internet
3.13. Navegadors
3.14. Correu electrònic
3.15. Serveis d'emmagatzematge en el núvol
3.16. Aplicacions de comunicació

Preinscripció