Comerç exterior

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
40 hores
100% subvencionat

Imatge del curs presencial de comerç exterior a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Comerç exterior a Girona

– Integrar coneixements de diferent naturalesa per a la gestió internacional de l’empresa.
– Introduir l’empresa als mercats exteriors, identificant les dificultats a les quals ha de fer front i les tècniques a aplicar per resoldre-les.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Comerç exterior a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Comerç exterior a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Comerç exterior a Girona

1. Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional
1.1. El comerç interior, exterior i internacional
1.2. El sector exterior espanyol
1.3. La balança de pagaments i altres magnituds econòmiques
1.4. Els organismes internacionals
1.5. La integració econòmica regional. Els principals blocs econòmics
1.6. La Unió Europea

2. Barreres i obstacles als intercanvis comercials internacionals
2.1. Introducció
2.2. Què és una Duana?
2.3. Despatxos duaners
2.4. Règims duaners en la Unió Europea
2.5. Barreres aranzelàries
2.6. Barreres no aranzelàries
2.7. Mesures de defensa comercial

3. Fonts d’informació al comerç internacional
3.1. Informació de comerç internacional
3.2. Canals i fonts d’informació en el comerç internacional aranzelàries
3.3. Cercadors i bases de dades online en el comerç internacional
3.4. Gestió de la informació de comerç internacional

4.Cerca i gestió de clients i proveïdors en comerç internacional
4.1. Localització i cerca de clients/proveïdors internacionals
4.2. Classificació de clients i proveïdors
4.3. Tipus d’arxius de clients i proveïdors
4.4. Confecció de fitxes i bases de dades de clients i proveïdors
4.5. Control de clients i proveïdors internacionals
4.6. Creació de sistema d’alertes de nous clients/proveïdors
4.7. Reclamacions en les operacions internacionals

5. Condicions de la compravenda internacional
5.1. Operacions de compravenda internacional
5.2. Clàusules generals del contracte de compravenda internacional
5.3. Condicions de lliurament en el comerç internacional: Els Incoterms
5.4. Interpretació pràctica de cada Incoterm

6. Elaboració d’ofertes de comerç internacional
6.1. Procés comercial en les operacions de compravenda internacional
6.2. Oferta internacional
6.3. Elements de la tarifa de preus
6.4. Presentació de la tarifa

7. Gestió de comandes i facturació
7.1. Procés documental de l’operació comercial
7.2. Ordre de comanda
7.3. Preparació de la comanda. Llista de contingut
7.4. Factura proforma
7.5. Factura comercial

Preinscripció