Certificat de professionalitat: Gestió integrada de recursos humans

Persones en situació d'atur
800 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 800 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 13/02/2023

Data fi: 28/07/2023

Horari: dilluns a divendres, de 15:00 a 20:30 h


Truca'ns sense compromís per assistir a una sessió informativa sobre aquest curs

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs
Certificat de professionalitat: Gestió integrada de Recursos Humans a Girona

 

 • Realitzar la gestió i control administratiu dels recursos humans
 • Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos humans
 • Administrar els sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic
 • Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació

Requisits mínims per accedir

 • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

 • Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 Adreçat a

 • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

 • Els alumnes que completin el curs Certificat de professionalitat: Gestió integrada de Recursos Humans a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

  Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

 • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs
Certificat professional: Gestió integrada de Recursos Humans a Girona

1. Certificat de professionalitat nivell 3: Gestió integrada de recursos humans – 670 hores

MF0237_3 - Gestió administrativa de les relacions laborals (210 hores)
UF0341: Contractació laboral - 60 h
UF0342: Càlcul de prestacions de la Seguretat Social - 30 h
UF0343: Retribucions salarials, cotització i eecaptació - 90 h
UF0344: Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans - 30 h

MF0238_3 - Gestió de recursos humans (150 hores)
UF0345: Suport administratiu a la gestió de recursos humans - 60 h
UF0346: Comunicació efectiva i treball en equip - 60 h
UF0044: Funció del comandament intermedi en la Prevenció de Riscos Laborals - 30 h

MF0987_3 - Gestió de sistemes d'informació i arxiu (120 hores)
UF0347: Sistemes d'arxiu i classificació de documents - 30 h
UF0348: Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dades - 90 h

MF0233_2 - Ofimàtica (190 hores)
UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic - 30 h
UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos - 30 h
UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul - 50 h
UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals - 50 h
UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació - 30 h

 

2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 10 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere - 10 h

3. Mòdul pràctiques professionals no laborals - 120 hores

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.