Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

Persones en situació d'atur
670 hores
100% subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 670 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria


"Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri d'Educació i Formació Professional"

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs
Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria a Girona

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxiu de la documentació i realitzar les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d’auditoria

Requisits mínims per accedir

  • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

  • Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 Adreçat a

  • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

  • Els alumnes que completin el curs de Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

  • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

    Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

  • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs
Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a autidoria a Girona

1. Certificat de professionalitat nivell 3: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria – 550 hores

MF0231_3 - Comptabilitat i fiscalitat (240 hores)
UF0314: Gestió comptable - 90 h
UF0315: Gestió fiscal - 90 h
UF0316: Implantació i control d’un sistema comptable informatitzat - 60 h

MF0232_3 - Auditoria (120 hores)
UF0317: Planificació de l’auditoria - 50 h
UF0318: Auditoria de les àrees de l’empresa - 70 h

MF0233_3 - Ofimàtica (190 hores)
UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic - 30 h
UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos - 30 h
UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul - 50 h
UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals - 50 h
UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació - 30 h

2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 40 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere - 10 h

Bàsic de prevenció de Riscos Laborals - 30 h

3. Mòdul pràctiques professionals no laborals - 80 hores

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.