Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

Persones en situació d'atur
670 hores
100% subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 670 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 23/01/2023

Data fi: 16/06/2023

Horari: dilluns a divendres, de 9:00 a 14:30 h
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs
Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria a Girona

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxiu de la documentació i realitzar les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d’auditoria

Requisits mínims per accedir

  • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

  • Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 Adreçat a

  • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

  • Els alumnes que completin el curs de Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

  • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

    Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

  • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs
Certificat de professionalitat: Gestió comptable i gestió administrativa per a autidoria a Girona

1. Certificat de professionalitat nivell 3: Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria – 550 hores

MF0231_3 - Comptabilitat i fiscalitat (240 hores)
UF0314: Gestió comptable - 90 h
UF0315: Gestió fiscal - 90 h
UF0316: Implantació i control d’un sistema comptable informatitzat - 60 h

MF0232_3 - Auditoria (120 hores)
UF0317: Planificació de l’auditoria - 50 h
UF0318: Auditoria de les àrees de l’empresa - 70 h

MF0233_3 - Ofimàtica (190 hores)
UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic - 30 h
UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos - 30 h
UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul - 50 h
UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals - 50 h
UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació - 30 h

2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 40 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere - 10 h

Bàsic de prevenció de Riscos Laborals - 30 h

3. Mòdul pràctiques professionals no laborals - 80 hores

Preinscripció