Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web

Persones en situació d'atur
600 hores
100% subvencionat

imatge representativa del curs amb certificat professional de confecció i publicació de pagines web

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 600 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: gener 2023

Horari: dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs
Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web a Girona

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.

Requisits mínims per accedir

  • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

  • Titulació

– Graduat escolar / ESO / FP1 / 2on BUP
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (2)
– Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau mitjà
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 Adreçat a

  • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

  • Els alumnes que completin el curs de Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
  • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

    Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

  • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs
Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web a Girona

1. Certificat de professionalitat nivell 2: Confecció i publicació de pàgines web – 480 hores

MF0950_2 Creació de pàgines web (210 hores)
UF1302 Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques - 80 h
UF1303 Elaboració de fulls d'estil - 70 h
UF1304 Elaboració de plantilles i formularis - 60 h

MF0951_2 Integració de components de programari a pàgines web (180 hores)
UF1305 Programació amb llenguatges script a pàgines web - 90 h
UF1306 Proves de funcionalitats i d'optimització de pàgines web - 90 h

MF0952_2 Publicació de pàgines web (90 hores)

2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 40 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere - 10 h

Bàsic de prevenció de Riscos Laborals - 30 h

3. Mòdul pràctiques professionals no laborals - 80 hores

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.