Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web

Persones en situació d'atur
600 hores
100% subvencionat

imatge representativa del curs amb certificat professional de confecció i publicació de pagines web

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 600 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 20/02/2023

Data fi: 07/07/2023

Horari: dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00 h


Truca'ns sense compromís per assistir a una sessió informativa sobre aquest curs

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs
Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web a Girona

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.

Requisits mínims per accedir

  • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

  • Titulació

– Graduat escolar / ESO / FP1 / 2on BUP
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (2)
– Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau mitjà
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 Adreçat a

  • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

  • Els alumnes que completin el curs de Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
  • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

    Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

  • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs
Certificat de professionalitat: Confecció i publicació de pàgines web a Girona

1. Certificat de professionalitat nivell 2: Confecció i publicació de pàgines web – 480 hores

MF0950_2 Creació de pàgines web (210 hores)
UF1302 Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques - 80 h
UF1303 Elaboració de fulls d'estil - 70 h
UF1304 Elaboració de plantilles i formularis - 60 h

MF0951_2 Integració de components de programari a pàgines web (180 hores)
UF1305 Programació amb llenguatges script a pàgines web - 90 h
UF1306 Proves de funcionalitats i d'optimització de pàgines web - 90 h

MF0952_2 Publicació de pàgines web (90 hores)

2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 40 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere - 10 h

Bàsic de prevenció de Riscos Laborals - 30 h

3. Mòdul pràctiques professionals no laborals - 80 hores

Preinscripció