Certificat de professionalitat: Activitats de gestió administrativa

Persones en situació d'atur
920 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 920 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 09/01/2023

Data fi: 19/07/2023

Horari: dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h


Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs
Certificat de professionalitat: Activitats de Gestió administrativa a Girona

 • Realitzar les gestions administratives del procés comercial
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria
 • Efectuar les activitats de suport administratiu de recursos humans
 • Realitzar registres comptables
 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència
 • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic
 • Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació

Requisits mínims per accedir

 • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

 • Titulació

– Graduat escolar / ESO / FP1 / 2on BUP
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (2)
– Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau mitjà
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 



Adreçat a

 • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

 • Els alumnes que completin el curs de Certificat de professionalitat: Activitats de gestió administrativa a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

  Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

 • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs
Certificat professional: Activitats de gestió administrativa a Girona

1. Certificat de professionalitat nivell 2: Activitats de gestió administrativa – 800 hores

MF0976_2 - Operacions administratives comercials (160 hores)
UF0349: Atenció al client en el procés comercial - 40 h
UF0350: Gestió administrativa del procés comercial - 80 h
UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial - 40 h

MF0979_2 - Gestió operativa de tresoreria (90 hores)

MF0980_2 - Gestió auxiliar de personal (90 hores)

MF0981_2 - Registres comptables (120 hores)
UF0515: Pla General de Comptabilitat - 90 h
UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat - 30 h

MF0973_1 - Enregistrament de dades (90 hores)

MF0978_2 - Gestió d’arxius (60 hores)

MF0233_3 - Ofimàtica (190 hores)
UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic - 30 h
UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos - 30 h
UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul - 50 h
UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals - 50 h
UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació - 30 h

2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 40 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere - 10 h

Bàsic de prevenció de Riscos Laborals - 30 h

3. Mòdul pràctiques professionals no laborals - 80 hores

Preinscripció