Cerca i gestió de la informació digital. Nivell bàsic

Dones no ocupades residents en municipis de menys de 30.000 habitants
40 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 30/01/2023

Data fi: 10/02/2023

Horari: dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Cerca i gestió de la informació digital - Nivell bàsic a Girona

Aplicar estratègies bàsiques de cerca, emmagatzematge i gestió d'informació digital per recuperar-la de forma eficaç i efectiva.

Qui pot participar?

 

  • Les dones inscrites al SOC, prioritàriament en situació d'atur i preferentment residents en municipis de menys de 30.000 habitants, que vulguin millorar les seves competències digitals amb l'objectiu d'incrementar les seves possibilitats de trobar feina.

  • Les dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants també podran participar, sempre i quan es respecti la preferència per les dondes de les poblacions de menys de 30.000 habitants i quedin places lliures.

  • Les alumnes participants, siguin desocupades o ocupades, han d'estar inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
  • El percentatge de dondes treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%.

  • També hi poden participar les persones afectades per ERTOS, que no computen com a ocupades.

  • Titulació: no s'exigeix cap requisit acadèmic per accedir a la formació

 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEu

Acció formativa finançada amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, destinats a l'execució de projectes del component 19 "Pla Nacional de Competències Digitals", inversió 3 "Competències digitals per a l'ocupació".

Adreçat a

Curs Cerca i gestió de la informació digital nivell bàsic a Girona adreçada a dones no ocupades residents en municipis de menys de 30.000 habitants.

Titulació

Els alumnes que assisteixin com a mínim al 75% del curs Cerca i gestió de la informacio digital nivell bàsic a Girona i obtinguin l'avaluació d'Apte rebran un diploma d'aprofitament.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

+ Informació programa ADA

 

Programa del curs Cerca i gestió de la informació digital - Nivell bàsic a Girona

Mòdul 1 - Iniciació a la cerca, selecció i filtratge d'informació amb eines digitals (15 hores)

Identificació de les funcions bàsiques del navegador
   - Accés a pàgines web
   - Cerca
   - Adreces d'interès
   - Arxius i pàgines
   - Contrasenyes

Síntesi de la configuració bàsica dels navegadors
   - Idiomes de navegació
   - Diccionaris
   - Pàgina d'inici
   - Personalització del navegador

Diferenciació entre navegació a través de pàgines web i la realització de cerques
   - Cerques en el conjunt de les pàgines web
   - Cerques dins d'una sola pàgina web
   - Eines per la navegació web
   - Eines per a la cerca al web

Utilització de filtres senzills per acotar cerques als objectius
   - Imatges
   - Idiomes
   - Selecció de les millors paraules clau

Navegació dins d'una plataforma virtual d'aprenentatge
   - Inici i tancament de sessió
   - Canals de comunicació: fòrum, xat, missatgeria...
   - Continguts d'aprenentatge
   - Lliurament d'activitats pràctiques i realització de qüestionaris

Mòdul 2 - Iniciació a l'organització de la informació i les dades amb eines digitals (15 hores)

Maneig bàsic d'emmagatzematge de la informació en fitxers
   - Classificació en carpetes
   - Canvi de nom dels fitxers i carpetes
   - Visualització de les propietats dels fixers i carpetes
   - Cerca de fitxers
   - Funcions de copiar, tallar, enganxar, eliminar

Identificació i anàlisi de funcions bàsiques dels diferents sistemes d'emmagatzematge
   - En núvol
   - Local
   - Memòria externa
   - Transferència d'arxius entre emmagatzematges i dispositius

Classificació de dades en funció de l'objectiu utilitzant un full de càlcul, una base de dades o una aplicació específica
   - Contactes
   - Adreces d'interès al navegador
   - Despeses
   - Tasques

Mòdul 3 - Anàlisi, explotació i visualització de dades amb funcionalitats senzilles de les eines digitals (10 hores)

Estructuració de les dades numèriques per donar significat a la informació recollida
   - Introducció de dades en l'aplicació corresponent
   - Ordenació i classificació de les dades segons la finalitat de la informació recollida
   - Format de les dades (text, números, dates...)
   - Disseny de l'aplicació utilitzada (colors, format, taules...)

Aplicació de fórmules i funcions

Identificació d'eines digitals que permeten l'anàlisi de dades
   - Fulls de càlcul
   - Base de dades
   - Contactes dels dispositius mòbils

Maneig bàsic de bases de dades
   - Introducció/edició i eliminació d'entrades
   - Cerca d'entrades per paràmetres concrets
   - Creació d'un nou camp

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.