Cerca i gestió de la informació digital. Nivell bàsic

Dones no ocupades residents en municipis de menys de 30.000 habitants
40 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 20/03/2023

Data fi: 31/03/2023

Horari: dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Cerca i gestió de la informació digital - Nivell bàsic a Girona

Aplicar estratègies bàsiques de cerca, emmagatzematge i gestió d'informació digital per recuperar-la de forma eficaç i efectiva.

Qui pot participar?

 

  • Les dones inscrites al SOC, prioritàriament en situació d'atur i preferentment residents en municipis de menys de 30.000 habitants, que vulguin millorar les seves competències digitals amb l'objectiu d'incrementar les seves possibilitats de trobar feina.

  • Les dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants també podran participar, sempre i quan es respecti la preferència per les dondes de les poblacions de menys de 30.000 habitants i quedin places lliures.

  • Les alumnes participants, siguin desocupades o ocupades, han d'estar inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
  • El percentatge de dondes treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%.

  • També hi poden participar les persones afectades per ERTOS, que no computen com a ocupades.

  • Titulació: no s'exigeix cap requisit acadèmic per accedir a la formació

 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEu

Acció formativa finançada amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, destinats a l'execució de projectes del component 19 "Pla Nacional de Competències Digitals", inversió 3 "Competències digitals per a l'ocupació".

Adreçat a

Curs Cerca i gestió de la informació digital nivell bàsic a Girona adreçada a dones no ocupades residents en municipis de menys de 30.000 habitants.

Titulació

Els alumnes que assisteixin com a mínim al 75% del curs Cerca i gestió de la informacio digital nivell bàsic a Girona i obtinguin l'avaluació d'Apte rebran un diploma d'aprofitament.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

+ Informació programa ADA

 

Programa del curs Cerca i gestió de la informació digital - Nivell bàsic a Girona

Mòdul 1 - Iniciació a la cerca, selecció i filtratge d'informació amb eines digitals (15 hores)

Identificació de les funcions bàsiques del navegador
   - Accés a pàgines web
   - Cerca
   - Adreces d'interès
   - Arxius i pàgines
   - Contrasenyes

Síntesi de la configuració bàsica dels navegadors
   - Idiomes de navegació
   - Diccionaris
   - Pàgina d'inici
   - Personalització del navegador

Diferenciació entre navegació a través de pàgines web i la realització de cerques
   - Cerques en el conjunt de les pàgines web
   - Cerques dins d'una sola pàgina web
   - Eines per la navegació web
   - Eines per a la cerca al web

Utilització de filtres senzills per acotar cerques als objectius
   - Imatges
   - Idiomes
   - Selecció de les millors paraules clau

Navegació dins d'una plataforma virtual d'aprenentatge
   - Inici i tancament de sessió
   - Canals de comunicació: fòrum, xat, missatgeria...
   - Continguts d'aprenentatge
   - Lliurament d'activitats pràctiques i realització de qüestionaris

Mòdul 2 - Iniciació a l'organització de la informació i les dades amb eines digitals (15 hores)

Maneig bàsic d'emmagatzematge de la informació en fitxers
   - Classificació en carpetes
   - Canvi de nom dels fitxers i carpetes
   - Visualització de les propietats dels fixers i carpetes
   - Cerca de fitxers
   - Funcions de copiar, tallar, enganxar, eliminar

Identificació i anàlisi de funcions bàsiques dels diferents sistemes d'emmagatzematge
   - En núvol
   - Local
   - Memòria externa
   - Transferència d'arxius entre emmagatzematges i dispositius

Classificació de dades en funció de l'objectiu utilitzant un full de càlcul, una base de dades o una aplicació específica
   - Contactes
   - Adreces d'interès al navegador
   - Despeses
   - Tasques

Mòdul 3 - Anàlisi, explotació i visualització de dades amb funcionalitats senzilles de les eines digitals (10 hores)

Estructuració de les dades numèriques per donar significat a la informació recollida
   - Introducció de dades en l'aplicació corresponent
   - Ordenació i classificació de les dades segons la finalitat de la informació recollida
   - Format de les dades (text, números, dates...)
   - Disseny de l'aplicació utilitzada (colors, format, taules...)

Aplicació de fórmules i funcions

Identificació d'eines digitals que permeten l'anàlisi de dades
   - Fulls de càlcul
   - Base de dades
   - Contactes dels dispositius mòbils

Maneig bàsic de bases de dades
   - Introducció/edició i eliminació d'entrades
   - Cerca d'entrades per paràmetres concrets
   - Creació d'un nou camp

Preinscripció