Big data (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
40 hores
100% subvencionat

0
imatge del curs online de comptabilitat bàsica

Informació


Modalitat: Online

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 23/09/2024

Data fi: 20/11/2024


Plataforma online accés 24 h

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Big data (online)


Participar en diàlegs sobre competències clau en l'entorn professional, conèixer un mercat - tecnològic- en constant expansió, realitzar breu immersió en el mon analític actual i ser capaç d'accedir a casos d'èxit en diferents sectors. 

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Big data (online) dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Big data (online)

Mòdul 1. Big data

• Aproximació als antecedents, definicions i bases per a un correcte enteniment.
• Rellevància de la importància de la dada.
• Identificació de conceptes tècnics de l'analítica tradicional.
• Aplicació de principis bàsics del BIG DATA.
• Coneixement sobre l'analítica avançaada.

 

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.