Autocad 2D i 3D

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
36 hores
100% subvencionat

curs presencial d'autocad 2d i 3d a girona. Subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 36 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs d'Autocad 2D i 3D a Girona

- Conèixer les bases sòlides de dibuix en 2D/3D
- Dominar la metodologia de treball en Espai Model, tant de dibuix en 2D com en 3D.
- Dominar la metodologia de treball en Espai Paper o Presentacions.
- Dominar els conceptes d’Acotació amb estils Anotatius.
- Dominar la impressió i generació de fitxers

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs d'Autocad 2D i 3D a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs d'Autocad 2D i 3D a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs d'Autocad 2D i 3D a Girona

1) Repàs de totes les ordres de dibuix en 2D.
2) Configuració d’AutoCAD. Espais de Treball.
3) Gestió de fitxers, plantilles, ordres de control de pantalla.
4) Creació de fitxers de bloc, gestió de capes avançada, estils d’acotació. Acotació amb estils anotatius.
5) Creació de taules, referències externes, atributs.
6) Metodologia de treball en espai model, plànols a escala i creació de detalls. Impressió.
7) Dibuix en isomètric. Acotació en isomètric.
8) SCP Sistemes de Coordenades Personal.
9) Dibuix en 3 dimensions. Creació de primitives. Operacions booleanes en el dibuix amb sòlids. Creació de sòlids per extrusió,
revolució, prémer i tirar, solevació, etc..
10) Metodologia de treball en Espai Paper o Presentacions.
11) Transformacions geomètriques en 3D. Edició de sòlids.
12) Presentació del dibuix final en 3D.

Preinscripció