Aplicacions informàtiques de comptabilitat- Comptabilitat bàsica

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
30 hores
100% subvencionat

Curs d'Aplicacions informàtiques de comptabilitat a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autònoms/es

Persones en situació d'atur

imatge del curs presencial a girona d'aplicacions informàtiques de comptabilitat


Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici:12/09/2022

Data fi:30/09/2022

Horari: dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs d'Aplicacions informàtiques de comptabilitat a Girona

Utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat enregistrant les operacions necessàries per al registre de les transaccions econòmiques

Unitat formativa UF0516 que pertany al Mòdul formatiu MF0981_2 (120 hores) corresponent al certificat de professionalitat de nivell 2 ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Requisits mínims per accedir:

Titulació

– Graduat escolar / ESO / FP1 / 2on BUP
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (2)
– Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau mitjà
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Titulació original requerida pel Certificat de professionalitat al que correspon el curs

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs d'Aplicacions informàtiques de comptabilitat a Girona no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs d'Aplicacions informàtiques de comptabilitat a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa d'Aplicacions informàtiques de comptabilitat a Girona

1. Programes de comptabilitat
– Estructura dels programes de comptabilitat.
– Prestacions, funcions i procediments.
– Donar d’alta empreses en l’aplicació informàtica i les seves dades corresponents.
Crear una empresa nova.
Dades de l’empresa.
Modificar dades.
– Els comptes.
Crear el pla de comptes de l’empresa.
Donar d’alta comptes.
Codificació.
Subcomptes.
Modificació.
Eliminació.
– Instal·lació i utilització d’aplicacions informàtiques actualitzades.
– Realització de còpies de seguretat.

2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques
– Introducció de dades comptables en l’aplicació.
– Utilitats dels assentaments.
Introducció.
Eliminació.
Renumeració.
Modificació.
Còpia.
Comprovació.
– Introducció d’assentaments que permetin el càlcul automàtic de l’IVA.
– Llibres comptables.
Obtenció del llibre diari.
Obtenció del llibre major.
– Utilització d’assentaments predefinits per a operacions habituals en l’empresa.
Assentaments predefinits per a operacions de compres.
Assentaments predefinits per a operacions de vendes.
– Regularització o liquidació de l’IVA.
Obtenció del llibre d’IVA suportat.
Obtenció del llibre d’IVA transferit.
– Balanç de comprovació de sumes i saldos.
Obtenció del balanç.
– Realització del tancament de l’exercici.
– Obtenció dels comptes anuals.
– Obertura de la comptabilitat.
– Actualització dels comptes codificats en l’aplicació.
– Actualització dels assentaments i dels conceptes predefinits.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.