Aplicació del full de càlcul Excel. Nivell inicial

Dones no ocupades residents en municipis de menys de 30.000 habitants
40 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 13/02/2023

Data fi: 24/02/2023

Horari: dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Aplicació del full de càlcul Excel - Nivell inicial a Girona

Crear i utilitzar fulls de càlcul amb Excel, manejant les eines i funcions més habituals en totes aquelles activitats que requereixin tractament de dades i informació, així com la seva presentació.

Qui pot participar?

 

  • Les dones inscrites al SOC, prioritàriament en situació d'atur i preferentment residents en municipis de menys de 30.000 habitants, que vulguin millorar les seves competències digitals amb l'objectiu d'incrementar les seves possibilitats de trobar feina.

  • Les dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants també podran participar, sempre i quan es respecti la preferència per les dondes de les poblacions de menys de 30.000 habitants i quedin places lliures.

  • Les alumnes participants, siguin desocupades o ocupades, han d'estar inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
  • El percentatge de dondes treballadores ocupades que hi poden participar és del 30%.

  • També hi poden participar les persones afectades per ERTOS, que no computen com a ocupades.

  • Titulació: no s'exigeix cap requisit acadèmic per accedir a la formació

 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEu

Acció formativa finançada amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, destinats a l'execució de projectes del component 19 "Pla Nacional de Competències Digitals", inversió 3 "Competències digitals per a l'ocupació".

Adreçat a

Curs Aplicació del full de càlcul Excel nivell inicial a Girona adreçat prioritàriament a dones no ocupades residents en municipis de menys de 30.000 habitants.

Titulació

Els alumnes que assisteixin com a mínim al 75% del curs Aplicació del full de càlcul Excel nivell inicial i obtinguin l'avaluació d'Apte rebran un diploma d'aprofitament.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

+ Informació programa ADA

Programa del curs Aplicació del full de càlcul Excel - Nivell inicial a Girona

Mòdul 1 - Introducció a Microsoft Excel (5 hores)

Coneixement de l'aplicació de full de càlcul Excel
   - Finalitats de l'Excel
   - Parts principals del programa
   - Elements de l'entorn
   - Creació d'un Llibre
   - Sortida del programa Excel

Especificacions del procés de creació i arxiu de Llibres i fulls
   - Coneixement dels Llibres i fulls a Excel
   - Moure's pels fulls
   - Creació i eliminació de fulls
   - Copiar fulls
   - Desat de llibres

Navegació pels principals elements d'Excel
   - Cinta d'opcions
   - Backstage

Mòdul 2 - Edició, format, impressió i presentació de la informació (15 hores)

Especificacions per a la introducció i organització de dades
   - Dades en Excel
   - Formes d'introduir dades
   - Números i text
   - Dates
   - Símbols
   - Grup de cel·les
   - Sèries
   - Tendències
   - Ortografia

Especificacions per a la modificació de fulls
   - Edició de cel·les
   - Tallar i enganxar amb el ratolí
   - Inserció i eliminació de cel·les
   - Procediment per buscar i reemplaçar

Descripció del procés de configuració de cel·les
   - Concepte de format de cel·les
   - Amplada i alçada de cel·les
   - Alineació de dades
   - Fonts de text
   - Vores i farcits
   - Formats de número
   - Formats personalitzats
   - Estils de cel·la

Determinació de la configuració de format
   - Organització i impressió de fulls
   - Organització de finestres
   - Configuració de pàgina
   - Salts de pàgina
   - Impressió

Mòdul 3 -  Fòrmules, funcions, gràfiques i referències externes (20 hores)

Identificació i aplicació de fórmules
   - Fórmules. Característiques i denominació
   - Us d'operadors i prioritats
   - Referències a cel·les
   - Referències a altres fulls
   - Moure i copiar fórmules

Coneixement i maneig de funcions
   - Característiques de les funcions
   - Principals funcions d'Excel
   - Insertar una funció
   - Insertar referències
   - Funciones aniuades

Aplicació de formats
   - Treball amb "temes"
   - Formats condicionals
   - Formats condicionls personalitzats
   - Inserir dibuixos i imatges

Maneig de l'edició de fulls
   - Enganxat especial
   - Organització amb panells
   - Ocultar files, columnes i fulls
   - Comparació de Llibres

Especificacions per a la creació de gràfics
   - Elements del gràfic
   - Format d'elements gràfics
   - Procediment per afegir dades
   - Creació del gràfic
   - Modificació de l'aspecte

Introducció de dades a la web
   - Hipervincles
   - Moviment entre els vincles
   - Desat com a format de pàgina web
   - Desat amb altres formats d'arxiu

Us de matrius i referències externes
   - Fórmules de matriu
   - Constants matricials
   - Inserció de matrius
   - Referències externes (vincles)
   - Treball amb referències externes

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.