Anglès professional per a turisme (online)

90 hores
350 €

calculadora com a representació del curs online de comptabilitat

Informació

Modalitat: online

Durada: 90 hores

Preu: 350 €

Plataforma online


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Anglès professional per a turisme (online)

Durant aquest curs l'alumne adquirirà les habilitats lingüístiques i el vocabulari necessaris per entendre amb èxit missatges orals i escrits de complexitat mitjana en anglès.

Aquest curs ofereix oportunitats perquè l'alumne respongui professionalment a la llengua utilitzada en situacions familiars pels hostes, clients i proveïdors del servei turístic. atenent de manera satisfactòria les necessitats que tinguin.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Aquest curs d'anglès professional per a turisme online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo.

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs Anglès professional per a turisme online amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu.

Programa del curs Anglès professional per a turisme (online)

Commercial and administrative management of tourist services in English (Part 1)
Guests and tourists I
Guests and tourists II
Receptionists & hotel workers I
Receptionists & hotel workers II
Dialogue questions
Typical situation
Further dialogue questions
Consolidation
Hotel services I
Hotel services II
Customer service and satisfaction I
Customer service and satisfaction II
Dialogue questions
Typical situation
Further dialogue questions
Consolidation
Typical situation: checking into a hotel
The hotel. You've got mail
Typical situation: organising a convention

Presentation of tourist information in english (part 2)
Negotiating contracts for online provision I
Negotiating contracts for online provision II
Giving information to tourists about environmental practice & legislation I
Giving information to tourists about environmental practice & legislation II
Dialogue questions
Formal writing practice. Arranging a meeting
Further dialogue questions
Formal writing practice. Agreeing contract details
Consolidation
Everyday communication in a tourist establishment
Service experience at the highland parks hotel
Dealing with an accident & insurance claim I
Dealing with an accident & insurance claim II
Dialogue questions
Further dialogue questions
Food & beverage suppliers
Problems with delivery suppliers
Dialogues questions
Consolidation
Typical situation: travel agency
Tourism. You’ve got mail
Channel dexway

Tourist customer service in english (part 3)
Vocabulary for a tourist I
Vocabulary for a tourist II
Crew members and security I
Crew members and security II
Departures, arrivals & useful terms I
Departures, arrivals & useful terms II
Nautical terminology I
Nautical terminology II
Consolidation
Typical situation: information desk
Booking a railway ticket for advance travel from an agency
An agency with a problem and reporting lost property to a station guard
Dialogue questions
Consolidation
Train transport. You’ve got mail
Channel dexway

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.