Anàlisi de balanços

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d'atur
50 hores
100% subvencionat

Curs d'Anàlisi de balanços a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

curs presencial i subvencionat d'analisi de balanços

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 50 hores

Preu: SubvencionatCurs no disponible convocatòria 2022

Objectius del curs d'Anàlisi de balanços a Girona

–  Introduir els participants en la metodologia comptable i en les aplicacions informàtiques per a comptabilitat
–  Conèixer com s’elaboren els comptes anuals i la comptabilitat provisional
–  Comprendre els processos de finançament
– Aprendre els processos relacionats amb l’anàlisi comptable

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs d'Anàlisi de balanços a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs d'Anàlisi de balanços no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs d'Anàlisi de balanços a Girona

1. Metodologia comptable
1.1. Introducció. Compte: definició, estructura i elements
1.2. Classificació dels comptes i el seu tractament
1.3. Aplicació del conveni de càrrec i abonament de comptes
1.4. Sistema de partida doble

2. Elaboració dels comptes anuals
2.1. El balanç. Estructura
2.2. Compte de pèrdues i guanys
2.3. Presentació i elaboració

3. Processos de finançament
3.1. Anàlisi financera bàsic
3.2. Gestió de riscos
3.3. Processos i mecanismes de finançament

4. Anàlisi comptable
4.1. Anàlisi de rendibilitat
4.2. Anàlisi de solvència i liquiditat
4.3. Anàlisi d’eficiència i ràtios de mercat
4.4. Predicció de beneficis
4.5. Predicció de fallida

5. Comptabilitat provisional
5.1. Valors provisionals en els comptes anuals
5.2. Ajustaments

6. Aplicacions informàtiques
6.1. Programes de comptabilitat
6.2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques